Karta Vývojář - přehled, důležitost, jak přidat

Karta Vývojář, která je integrovanou kartou v aplikaci Excel, poskytuje funkce potřebné k používání jazyka Visual Basic for Applications (VBA). VBA v aplikaci Excel VBA je zkratka pro Visual Basic for Application. VBA je programovací jazyk vyvinutý společností Microsoft Corp., který je integrován do operace makra a provádí ji. Tato karta je ve výchozím nastavení zakázána. Musí být nejprve povolen v části Možnosti v nabídce Soubor, aby byl viditelný na panelu nástrojů v horní části okna aplikace Excel.

Vývojář Tab

Rychlé shrnutí

  • Karta Vývojář je funkce obsažená v aplikaci Microsoft Excel a ve výchozím nastavení je obvykle skrytá.
  • Tato karta umožňuje uživatelům vytvářet aplikace VBA, navrhovat formuláře, vytvářet makra, importovat a exportovat data XML atd.
  • Aby se karta Vývojář mohla zobrazit na panelu nástrojů v okně aplikace Excel, musí být povolena v části Možnosti v nabídce Soubor.

Důležitost karty Vývojář v aplikaci Excel

Microsoft Excel je jednou z nejdůležitějších aplikací Microsoft Office, které jsou k dispozici finančním profesionálům. Top 10 účetních a finančních certifikací. Top 10 nejlepších účetních a finančních certifikací, které zdůrazňují, že si někdo dal čas a úsilí rozšířit své znalosti a dovednosti. Certifikace účetnictví a financí zdůrazňují, že někdo vynaložil čas a úsilí na rozšíření svých znalostí a dovedností. . Pomáhá při vytváření zpráv, analýze velkého množství dat, generování zpráv atd. Tabulková aplikace usnadňuje finančním analytikům, investičním bankéřům a správcům portfolia snadné rozhodování.

Finanční profesionálové mohou hodnotit finanční výkonnost společností, simulovat očekávané výsledky a dokonce porovnávat investiční scénáře. Když je v aplikaci Excel aktivována karta Vývojář, provádějí pokročilejší funkce, jako je navrhování formulářů, psaní kódu, vytváření maker VBA Makra Nastavení maker v aplikaci Excel VBA je poměrně jednoduché. Struktura maker aplikace Excel VBA zahrnuje začátek podřízeného řádku před zahájením kódu makra. Makra používají aplikaci Visual Basic v aplikaci Excel k vytváření vlastních funkcí generovaných uživateli a k ​​urychlení manuálních úkolů vytvářením automatizovaných procesů. , jakož i import a export formátů souborů XML.

Jak přidat kartu Vývojář na pás karet aplikace Excel?

Karta Vývojář je obvykle ve výchozím nastavení skrytá a uživatel ji musí aktivovat v části Možnosti. Podle následujících pokynů zviditelněte kartu Vývojář:

1. Klikněte na ikonu Soubor a přejděte do nabídky Možnosti. Klepněte na Možnosti z rozevírací nabídky otevřete okno Možnosti aplikace Excel následujícím způsobem.

Karta Vývojář - Otevřete okno Možnosti aplikace Excel

2. Klikněte na ikonu Přizpůsobte pás karet v okně Možnosti aplikace Excel. Poté na pravé straně pod seznamem hlavních karet klikněte na ikonu Vývojář zaškrtávací políčko zaškrtněte políčko. Klepněte na tlačítko OK.

Přizpůsobte si možnosti aplikace Excel

3. Karta Vývojář se zobrazí na výchozích kartách v horní části okna aplikace Excel. Záložka obsahuje seznam všech funkcí, které budete potřebovat pro pokročilé funkce. Zůstane viditelné, pokud nezrušíte zaškrtnutí možnosti Developer nebo odinstalujete sadu Microsoft Office.

Funkce

Možnosti na kartě Vývojář

Následuje několik užitečných možností dostupných na kartě Vývojář v aplikaci Excel:

1. Makra

Možnost Makra je skupina kódů na kartě Vývojář a poskytuje uživatelům přístup k seznamu maker, se kterými mohou pracovat. Uživatelé mohou zaznamenávat nová makra, spouštět makra a dokonce spravovat již zaznamenaná makra. Makro je sada pokynů, které může uživatel zaznamenat a nechat je automaticky opakovat, jakmile je provedena konkrétní akce.

Jakmile kliknete na možnost „Zaznamenat makro“ na kartě Vývojář, Excel automaticky začne zaznamenávat akce uživatele v programu. Opětovným kliknutím na „Nahrát makro“ se nahrávání makra zastaví a uloží se pro pozdější použití.

V části Možnosti maker mohou uživatelé také otevřít editor jazyka Visual Basic for Application (VBA) a vytvářet, upravovat a zaznamenávat makra, která mohou v aplikacích MS Office provádět časté nebo opakované úkoly. Zatímco uživatelé mohou stále vytvářet makra tradičním způsobem, psaní makra z editoru VBA poskytuje větší flexibilitu a uživatelé mohou pomocí VBA provádět složitější úkoly. Zkratka Windows pro spuštění editoru VBA je Alt + F11.

2. Doplňky

Doplňky jsou další programy, které si uživatelé mohou nainstalovat, aby získali další funkce, funkce a příkazy v aplikaci Excel. Když si uživatel nainstaluje Excel poprvé, doplňky nejsou okamžitě k dispozici a uživatelé si je musí nejprve nainstalovat a aktivovat.

Některé doplňky aplikace Excel jsou integrovány v aplikaci, například Analysis Toolpak a Solver, zatímco jiné jsou vyvíjeny poskytovateli řešení k provádění konkrétních funkcí. Uživatelé mohou také vytvořit doplněk napsáním nebo zaznamenáním kódu v modulu, uložením jako doplněk aplikace Excel a následným vložením doplňku na panel nástrojů Rychlý přístup.

3. Interaktivní ovládání

V listech aplikace Excel existují dva typy ovládacích prvků, které se používají ve formulářích listů. Zahrnují ovládací prvky formuláře a ovládací prvky ActiveX. Ovládací prvky formuláře se snadno používají. Na druhou stranu je ActiveX pokročilejší a poskytuje flexibilní design, který mohou uživatelé používat ve VBA.

Uživatelé mohou vložit ovládací prvky do listu, upravit kód VBA pro ovládací prvky a zapnout nebo vypnout režim návrhu. Uživatelé mohou také použít ovládací prvky k vložení interaktivních nástrojů, jako jsou přepínače, zaškrtávací políčka a rozbalovací pole.

4. XML příkazy

Karta Vývojář také obsahuje panel úloh Zdroj XML, který uživatelům umožňuje importovat a exportovat data XML, která jsou vytvořena z jiných aplikací nebo databází. Sekce také pomáhá spravovat rozšiřující balíčky, které mohou být zahrnuty v aktivním listu. Uživatelé si mohou také vyměňovat data XML mezi různými aplikacemi.

Dodatečné zdroje

Finance je oficiálním poskytovatelem certifikace FMVA (Financial Modeling and Valuation Analyst) FMVA®. Připojte se k více než 350 600 studentům, kteří pracují pro společnosti jako Amazon, J.P. Morgan a certifikační program Ferrari, jejichž cílem je transformovat kohokoli na špičkového finančního analytika.

Abychom vám pomohli stát se finančním analytikem světové úrovně a posunout svou kariéru na maximum, budou vám tyto další zdroje velmi užitečné:

  • Excel VBA Excel VBA VBA znamená Visual Basic for Applications. Excel VBA je programovací jazyk společnosti Microsoft pro Excel a všechny ostatní programy Microsoft Office, jako jsou Word a PowerPoint. Všechny programy sady Office sdílejí společný programovací jazyk.
  • Jak přidat tlačítko VBA v aplikaci Excel? Jak přidat tlačítko VBA v aplikaci Excel? Při použití sešitu, který obsahuje kód VBA, můžete přidat tlačítko makra, které usnadní ostatním uživatelům aplikace Excel spuštění kódu bez znalosti
  • Jak ladit kód? VBA: Jak ladit kód Při psaní a spouštění kódu VBA je důležité, aby se uživatel naučil ladit chyby kódu. Jedná se o očekávání uživatele aplikace Excel, že kód
  • Glosář VBA Glosář VBA Tento slovník VBA je užitečným průvodcem pro všechny, kteří se chtějí naučit používat VBA v modelování aplikace Excel. Než se vydáte na kurz finančního modelování VBA financí, projděte si každý z termínů a definic ve slovníku VBA níže, abyste se seznámili se základy.

Poslední příspěvky