Řídicí panel finančního modelování - Institut podnikových financí

Dashboards are a great way to output the results of a financial model Typy finančních modelů Mezi nejběžnější typy finančních modelů patří: 3 výkazový model, DCF model, M&A model, LBO model, rozpočtový model. Objevte top 10 typů. Vytvořením souhrnu 1-2 stránek s grafy, grafy a tabulkou může analytik jasně vysvětlit, co říkají čísla v modelu. Mezi běžné vlastnosti řídicího panelu z finančního modelu patří (1) tržby Tržby z prodeje Tržby z prodeje jsou příjmy, které společnost obdrží z prodeje zboží nebo poskytování služeb. V účetnictví mohou být výrazy „prodej“ a „výnos“ zaměňovány a často se používají zaměnitelně, což znamená totéž. Výnosy nemusí nutně znamenat přijatou hotovost. , marže a ziskové grafy, (2) pruhové grafy peněžních toků, (3) položky rozvahy, (4) odrážkové grafy zobrazující skutečné vs. cílové výsledky, (5) kombinace pruhových a řádkových grafů a (6) datové tabulky zobrazení analýzy citlivosti Co je to analýza citlivosti? Analýza citlivosti je nástroj používaný ve finančním modelování k analýze toho, jak různé hodnoty pro sadu nezávislých proměnných ovlivňují závislou proměnnou.

Poslední příspěvky