Oligopolní trh - přehnané přežití, příklady, jak funguje oligopol

Primární myšlenkou oligopolistického trhu (oligopolu) je, že několik společností vládne nad mnoha na konkrétním trhu nebo v daném odvětví a nabízí podobné zboží a služby. Kvůli omezenému počtu hráčů na oligopolním trhu je konkurence omezená, což umožňuje úspěšné fungování každé firmy. Situace obvykle vytváří pravidelná partnerství. Společný podnik (JV) Společný podnik (JV) je komerční podnik, ve kterém dvě nebo více organizací spojí své zdroje, aby získaly taktickou a strategickou výhodu na trhu. Společnosti často vstupují do společného podniku, aby prováděly konkrétní projekty. Společný podnik může být novým projektem nebo novým jádrem podnikání mezi firmami a podporuje ducha spolupráce.

Oligopolní trh - téma oligopolu

Oligopol je termín používaný k vysvětlení struktury konkrétního trhu, odvětví nebo společnosti. Trh je považován za oligopolní nebo extrémně koncentrovaný, pokud je sdílen mezi několik běžných společností. Společnosti tvoří oligopolní trh, který umožňuje existujícím menším podnikům působit na trhu, kterému dominuje několik.

Například hlavní letecké společnosti jako American Airlines a United Airlines ovládají letecký průmysl; v rámci vesmíru však působí také menší letecké společnosti, které nabízejí speciální lety v prázdninovém výklenku nebo nabízejí jedinečné služby, jako to dělá Southwest, poskytující speciální zpěváky a zábavu na určitých letech.

Rozklad oligopolních trhů a firem

Když přemýšlíme o oligopolních společnostech, je důležité si uvědomit, že to jsou firmy, které vládnou na oligopolním trhu. Podniky obecně určují trendy a určují ceny. Cenový vůdce Cenový vůdce je společnost, která vykonává kontrolu při určování ceny zboží a služeb na trhu. Akce cenového vůdce ponechávají ostatním konkurentům jen málo nebo žádné jiné možnosti, než upravit jejich ceny tak, aby odpovídaly ceně stanovené cenovým vůdcem. , hledají a vytvářejí partnerství a dohody, které stanoví ceny, které jsou vyšší než mezní náklady vládnoucích společností. To znamená, že oligopolní firmy stanovují ceny tak, aby maximalizovaly svůj vlastní zisk. Nakonec to vede k partnerství a spolupráci, které podporují úspěch pro sebe a další firmy, konkrétně menší společnosti působící na stejném trhu nebo v daném odvětví.

Pokud jedna firma na trhu sníží své ceny zboží a služeb a dosáhne optimálního růstu tržeb, firmy v přímé konkurenci obvykle postupují podle toho, což často vede k cenové válce. Oligopolní společnosti obecně do takových cenových válek nevstupují a místo toho inklinují k nasměrování více peněz do výzkumu za účelem zlepšení jejich zboží a služeb a do reklamy, která zdůrazňuje převahu toho, co nabízejí nad jinými společnostmi s podobnými produkty.

Vstup na oligopolní trhy

Kvůli struktuře oligopolů je pro nové firmy zpravidla obtížné - ne-li nemožné - tunelovat na oligopolní trhy, které již existují. Je to dáno především dvěma významnými faktory: v prostoru již dominuje několik dobře zavedených a úspěšných velkých firem a tyto společnosti obvykle nabízejí nejprémiovější a nejznámější zboží a služby.

Pro nové společnosti s podobnou nabídkou je vloupání do oligopolu boj. Jediné firmy, které to obvykle zvládnou, jsou ty, které mají značné financování; oligopolní trh vyžaduje velké množství kapitálu Kapitálový kapitál je cokoli, co zvyšuje schopnost člověka vytvářet hodnotu. Lze jej použít ke zvýšení hodnoty v celé řadě kategorií, jako je finanční, sociální, fyzický, intelektuální atd. V podnikání a ekonomice jsou dva nejběžnější typy kapitálu finanční a lidský. působit, protože úspory z rozsahu Úspory z rozsahu Úspory z rozsahu se vztahují k nákladové výhodě, se kterou se společnost potýká, když zvyšuje svoji úroveň produkce. Výhoda vzniká v důsledku inverzního vztahu mezi fixními náklady na jednotku a vyrobeným množstvím. Čím větší je množství vyrobené produkce, tím nižší jsou fixní náklady na jednotku. Typy, příklady, průvodce obecně zajišťují, že se současný stav zřídka změní.

Oligopoly vznikají, když několik dominantních společností vládne nad určitým trhem nebo odvětvím, což umožňuje spolupráci a partnerství mezi společnostmi, které v nich existují. I když oligopolní uspořádání může být neuvěřitelně přínosné pro společnosti, které již na trhu existují, je stejně těžké proniknout do nových společností bez podstatných finančních prostředků.

Dodatečné zdroje

Doufáme, že vás bavilo číst finanční vysvětlení oligopolních trhů, průmyslových odvětví a společností. Finance je oficiálním poskytovatelem globálního certifikátu Financial Modeling & Valuation Analyst FMVA® Certification. Připojte se k více než 350 600 studentům, kteří pracují pro společnosti jako Amazon, J.P. Morgan a certifikační program Ferrari, jejichž cílem je pomoci komukoli stát se finančním analytikem světové úrovně. Následující finanční zdroje vám pomohou při dalším finančním vzdělávání:

  • Překážky vstupu Překážky vstupu Překážky vstupu jsou překážky nebo překážky, které novým společnostem ztěžují vstup na daný trh. Mezi ně mohou patřit technologické výzvy, vládní předpisy, patenty, počáteční náklady nebo požadavky na vzdělání a licence.
  • Pozice trhu Pozice trhu Pozice trhu se týká schopnosti ovlivňovat vnímání spotřebitele ohledně značky nebo produktu ve srovnání s konkurencí. Cíl trhu
  • Přirozený monopol Přirozený monopol Přirozený monopol je trh, kde jediný prodejce může zajistit produkci kvůli své velikosti. Přirozený monopolista může produkovat celou produkci pro trh za cenu nižší, než by byla, kdyby na trhu působilo více firem. Přirozený monopol nastává, když má firma ve svém výrobním procesu rozsáhlé úspory z rozsahu.
  • Syndikát Syndikát Syndikát je organizovaná skupina téměř všeho - korporací, jiných entit nebo dokonce jednotlivců. Skupinu organizují nezávisle subjekty, které ji tvoří. Hlavní pozoruhodnou kvalitou syndikátu je to, že skupiny v něm spolupracují na vedení určitého druhu podnikání za účelem prosazování a prosazování svých společných zájmů.

Poslední příspěvky