Advanced Financial Modeling - Corporate Finance Institute

Existují tři hlavní typy pokročilého finančního modelování: (1) podrobný operační model, (2) pákový odkup (LBO) pákový odkup (LBO) Pákový odkup (LBO) je transakce, při níž je podnik získán pomocí dluhu jako hlavní zdroj úvah. Transakce LBO se obvykle vyskytují, když si společnost soukromého kapitálu (PE) půjčí co nejvíce od různých poskytovatelů půjček (až 70-80% kupní ceny), aby dosáhla modelu IRR s návratností interní sazby> 20%, a ( 3) model fúze a akvizice (M&A). Každý ze tří typů má své vlastní jedinečné výzvy a složitosti. U provozních modelů Provozní hotovostní tok Provozní hotovostní tok (OCF) je množství hotovosti generované běžnými provozními činnostmi podniku v konkrétním časovém období. Vzorec provozních peněžních toků je čistý příjem (tvoří spodní část výkazu zisku a ztráty), plus veškeré nepeněžní položky a úpravy o změny pracovního kapitálu, jsou hybnou silou podnikání; u modelů LBO se jedná o dluhové financování a kapitálovou strukturu. Kapitálová struktura Kapitálová struktura označuje množství dluhu a / nebo kapitálu použitého firmou k financování jejích operací a financování jejích aktiv. Kapitálová struktura firmy; a s modely fúzí a akvizic jsou kombinací podniků.

pokročilý kurz finančního modelování a oceňování

Pokročilé finanční modelování

Poslední příspěvky