Revolvingový dluh - přehled a průvodce revolvingovými úvěrovými liniemi

Revolvingový dluh se také označuje jako úvěrová linie (LOC). Revolvingový dluh nemá pevnou částku platby každý měsíc. Poplatky vycházejí ze skutečného zůstatku půjčky. Totéž platí pro výpočet úrokové sazby; je závislá na celkovém zůstatku úvěru.

revolvingový dluh

Jak získat přístup k revolvingovému dluhu

Před poskytnutím revolvingové úvěrové linky žadateli finanční instituce zváží několik faktorů, které určují schopnost dlužníka splácet. U jednotlivého uchazeče jsou hlavními faktory, které jsou považovány za kreditní skóre, příjem a stabilitu zaměstnání. V případě podnikání může finanční instituce určit platební schopnost podniku pomocí výkazu zisku a ztráty společnosti, výkazu peněžních toků a rozvahy.

Druhy revolvingového úvěru

Existují různé typy revolvingového dluhu, včetně podpisových půjček, kreditních karet a úvěrových linek pro domácí kapitál. Nejběžnější formou revolvingového dluhu je kreditní karta. Kreditní karty spadají do revolvingové kategorie kvůli odpovědnosti držitele karty platit každý měsíc pouze minimální splátku

Druhou důležitou součástí revolvingového dluhu je, že neexistuje žádná stanovená dlužná částka, obvykle jen úvěrový limit. Liší se od ostatních půjček a dluhů, protože nelze určit pevnou částku. Revolvingový dluh je zcela závislý na zůstatku za konkrétní měsíc, na rozdíl od osobních půjček a jiných půjček, které mají pevnou částku jistiny. Revolvingový dluh obvykle přichází s vyššími úrokovými sazbami než tradiční splátkové půjčky a sazba je obvykle spíše variabilní než fixní.

HELOC

Za revolvingový dluh se rovněž považuje domácí úvěrová linie a ochrana před přečerpáním pro kontrolu účtů. Tento typ dluhu může mít variabilní úrokové platby a poplatky, místo pevné úrokové sazby, která zůstane stejná po celou dobu trvání půjčky.

Výhody revolvingového úvěru

Revolvingový úvěr je užitečný pro jednotlivce a podniky, které si potřebují půjčit prostředky rychle a podle potřeby. Osoba nebo podnik, který zažívá ostré výkyvy peněžních příjmů, může považovat revolvingovou úvěrovou linku za pohodlný způsob, jak zaplatit denní nebo neočekávané výdaje. Umožňuje také flexibilitu nákupu položek hned teď a pozdější platby za ně.

Nebezpečí revolvingového dluhu

Při neopatrném používání se revolvingový kredit může vymknout kontrole.

Jednotlivci, společnosti a země jsou vystaveni riziku finančních potíží, pokud přijmou příliš mnoho dluhů. Také přílišné půjčení a / nebo neplacení včas zasáhne úvěrovou zprávu s potenciálně negativními informacemi. Špatné úvěrové hodnocení může vyslat negativní signál některým bankám a může představovat problémy při schvalování nových žádostí o půjčky.

Znovu a znovu se zadlužovat může vést k některým zásadním účinkům, jako je ztráta svobody, ztráta peněžních toků, ztráta času a ztráta příležitostí.

Přečtěte si více o dluhu

Chcete-li se dozvědět více o dluhu a úvěru, Finance doporučuje níže uvedené zdroje.

  • Náklady na dluh Náklady na dluh Náklady na dluh jsou návratnost, kterou společnost poskytuje svým dlužníkům a věřitelům. Náklady na dluh se používají při výpočtech WACC pro analýzu ocenění.
  • Dluh z revolveru Dluh z revolveru Dluh z revolveru je forma úvěru, která se liší od splátek úvěrů. V případě dluhů revolverů má dlužník nepřetržitý úvěrový přístup až na maximum
  • Harmonogram dluhu Harmonogram dluhu Harmonogram dluhu stanoví na základě jeho splatnosti a úrokové míry veškerý dluh, který má podnik v plánu. Ve finančním modelování toky úrokových nákladů
  • Mezaninový fond Mezaninový fond Mezaninový fond je skupina kapitálu, který investuje do mezaninového financování za účelem akvizic, růstu, rekapitalizace nebo odkupu za správu / pákový efekt. V kapitálové struktuře společnosti je mezaninové financování hybridem mezi vlastním kapitálem a dluhem. Mezaninové financování má nejčastěji formu preferovaných akcií nebo podřízeného a nezajištěného dluhu.

Poslední příspěvky

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found