Smlouva o pronájmu vybavení - typy, příklady a klíčové podmínky

Smlouva o pronájmu vybavení je smluvní smlouva, kde pronajímatel, který je vlastníkem zařízení, umožňuje nájemci používat zařízení po stanovené období výměnou za pravidelné platby. Předmětem leasingu mohou být vozidla, tovární stroje nebo jakékoli jiné vybavení PP&E (Pozemky, budovy a zařízení) PP&E (Pozemky, budovy a zařízení) je jedním ze základních dlouhodobých aktiv uvedených v rozvaze. PP&E je ovlivněna Capexem, Odpisy a Akvizicemi / Dispozicemi dlouhodobého majetku. Tato aktiva hrají klíčovou roli ve finančním plánování a analýze operací společnosti a budoucích výdajů. Jakmile pronajímatel a nájemce souhlasí s podmínkami leasingu, nájemce získává právo používat zařízení a na oplátku provádí pravidelné platby po dobu trvání leasingu. Pronajímatel si však ponechává vlastnictví zařízení a má právo zrušit smlouvu o pronájmu zařízení, pokud nájemce poruší podmínky smlouvy nebo se při používání zařízení dopouští nezákonné činnosti.

Smlouva o pronájmu vybavení

Poptávka po pronájmu vybavení

Podle Americké asociace pro leasing zařízení si více než 80% amerických společností některé zařízení pronajímá, místo aby si je kupovalo. Existují tisíce leasingových společností, které společnostem pronajímají zařízení výměnou za pravidelné platby. Většina společností nemá rozpočet na pořízení velkých strojů, jejichž náklady na fixní a variabilní náklady lze klasifikovat několika způsoby v závislosti na jejich povaze. Jednou z nejpopulárnějších metod je klasifikace podle fixních nákladů a variabilních nákladů. Fixní náklady se nemění se zvyšováním / snižováním jednotek objemu výroby, zatímco variabilní náklady jsou pouze závislé, mohou běžet v milionech nebo miliardách dolarů, a proto dávají přednost pronájmu zařízení na konkrétní období. Některá z vysoce náročných leasingových zařízení zahrnují špičková technologická zařízení, jako jsou diagnostické nástroje, telekomunikační přístroje a počítače.

Druhy pronájmu zařízení

Leasingy zařízení jsou seskupeny do následujících dvou kategorií:

Pronájem kapitálu

Kapitálový leasing je obvykle dlouhodobý a nezrušitelný a slouží k pronájmu zařízení, které chce společnost dlouhodobě používat, nebo ke koupi na konci doby pronájmu. V tomto leasingu je nájemce odpovědný za údržbu aktiva a placení veškerých pojištění a daní souvisejících se zařízením. Aktiva a pasiva zařízení jsou během doby leasingu zaznamenána v rozvaze nájemce. Podniky preferují tento typ leasingu, když si pronajímají drahé kapitálové vybavení, které nemusí mít prostředky na okamžitý nákup.

Operativní leasing

Operativní leasing Operativní leasing Operativní leasing je dohoda o užívání a provozu aktiva bez vlastnictví. Mezi běžná aktiva, která jsou pronajata, patří nemovitosti, automobily nebo zařízení. Tím, že operativní leasing pronajímá a nevlastní, umožňuje společnostem zabránit zaznamenávání aktiv do jejich rozvah tak, že je budou považovat za provozní výdaje. je obvykle krátkodobý a zrušitelný před uplynutím doby pronájmu. Je běžné, že podniky, které chtějí zařízení používat na krátkou dobu nebo je vyměnit na konci leasingu. Pronajímatel si ponechává vlastnictví zařízení a nese riziko zastarání. Nájemce může smlouvu o pronájmu zařízení zrušit, a to s předchozím oznámením, kdykoli před uplynutím doby pronájmu, obvykle však s pokutou.

Kromě výše zmíněných dvou typů leasingu existují i ​​další typy leasingu vybavení, které kombinují vlastnosti kapitálového a operativního leasingu tak, aby vyhovovaly potřebám obou stran. Pronajímatel se může například rozhodnout pro leasing hybridního vybavení pro daňové a finanční výhody. Leasingy s využitím pákového efektu umožňují nájemci financovat leasingové náklady vydáním dluhu a vlastního kapitálu oproti leasingovým splátkám.

Součásti smlouvy o pronájmu vybavení

Smlouva o pronájmu vybavení zahrnuje určité podmínky, které tvoří základ smlouvy. Některé z těchto výrazů mohou zahrnovat:

1. Délka nájmu

Doba pronájmu bude záviset na potřebách společnosti a nákladech na vybavení. Pro malou firmu, jejíž vybavení se může rychle změnit, je výhodná možnost krátké doby pronájmu. U nákladného kapitálového vybavení je delší doba pronájmu výhodnější a dlouhodobě levnější.

2. Finanční podmínky

Smlouva o pronájmu vybavení zahrnuje podmínky, jako jsou časové osy plateb - například když jsou splatné pravidelné platby a poslední datum splatnosti pro pozdní platby.

3. Platba dlužná pronajímateli

Podnik zvažuje své předpokládané peněžní toky, aby rozhodl, zda může splnit pravidelné platby úroků a jistiny. Platby jsou rozloženy na několik měsíců až do konce doby leasingu nebo do doby, kdy nájemce převezme vlastnictví zařízení, pokud existuje smlouva s pronajímatelem.

4. Tržní hodnota zařízení

Některá zařízení jsou drahá a nájemce musí před uzavřením smlouvy pochopit tržní hodnotu zařízení. Znalost tržní hodnoty nájemci pomáhá posoudit náklady na pojištění, které chrání před ztrátou nebo poškozením zařízení.

5. Daňová odpovědnost

V závislosti na typu leasingu může být od nájemce požadováno, aby za zařízení zaplatil určité náklady, například daně. Znalost daňové odpovědnosti v rámci různých typů leasingu pomůže nájemci vyhnout se nástrahám neočekávaných výdajů.

6. Storno podmínky

Smlouva o pronájmu zařízení musí obsahovat pokyny pro zrušení smlouvy. Podnik se může rozhodnout zrušit dohodu v polovině, buď proto, že najde alternativu, nebo proto, že zařízení je vadné nebo zastaralé. Některé leasingové společnosti mohou účtovat sankční sankce, pokud nebyly v počáteční fázi zveřejněny skutečné sankční sazby. Technologická zařízení se rychle stávají zastaralými a podnik může chtít rychle najít alternativy, aby porazil konkurenci.

7. Možnosti obnovení nájemce

Možnosti obnovení nájemce poskytují pokyny k procesu obnovení po uplynutí doby pronájmu. Nájemce může chtít omezené pravidelné platby nebo příležitost získat vybavení po uplynutí doby pronájmu.

Těžká výbava

Jak financovat leasing zařízení

Pro malé podniky, které nemají dostatečné hotovostní rezervy na financování pronájmu zařízení, existuje několik možností, jak získat nižší náklady na pronájem nebo finanční pomoc. Mezi tyto možnosti patří:

1. Leasingové společnosti

V posledních letech se počet leasingových společností v USA stabilně zvyšuje, aby uspokojil rostoucí poptávku po pronajatém vybavení. Leasingové společnosti se liší leasingovými podmínkami, kvalitou produktů a službami. Majitel firmy by se měl nejprve obrátit na několik leasingových společností, aby vyhodnotili podmínky každé firmy a jejich smlouvu o pronájmu zařízení. Prověrka reputace každé společnosti a rozhovory s bývalými i současnými zákazníky mohou pomoci odstranit nepoctivé firmy.

2. Banky a firmy s nimi spojené

Některé banky poskytují úvěry malým a středním podnikům, aby jim pomohly pronajmout drahé vybavení. Banky účtují nižší poplatky a mohou nabídnout lepší služby zákazníkům než společnosti, které nepůsobí převážně ve financování, a proto jsou preferovány dlužníky. Některé banky také obsluhují pravidelné transakce v závislosti na vaší dohodě s nimi.

3. Prodejci zařízení a distributoři

Prodejci a distributoři vybavení často vlastní dceřiné společnosti, které nabízejí leasingové služby. Navštivte prodejce zařízení a zeptejte se, zda nabízejí finanční opatření pro jejich zařízení.

Související čtení

Finance je oficiálním poskytovatelem globálního certifikátu Financial Modeling & Valuation Analyst FMVA® Certification. Připojte se k více než 350 600 studentům, kteří pracují pro společnosti jako Amazon, J.P. Morgan a certifikační program Ferrari, jejichž cílem je pomoci komukoli stát se finančním analytikem světové úrovně. Chcete-li se dozvědět více o leasingu a dalších obchodních praktikách, nabízíme následující bezplatné zdroje:

  • Klasifikace leasingu Klasifikace leasingu Klasifikace leasingu zahrnuje operativní a kapitálový leasing. Leasing je druh transakce prováděné společností, která má právo používat aktivum. V rámci leasingu společnost zaplatí druhé straně dohodnutou částku peněz, na rozdíl od nájemného, ​​výměnou za možnost používat aktivum.
  • Leasing Accounting Lease Accounting Průvodce nájmem účetnictví. Leasingy jsou smlouvy, ve kterých vlastník nemovitosti / aktiva umožňuje jiné straně používat nemovitost / aktivum výměnou za peníze nebo jiná aktiva. Dva nejběžnější typy leasingu v účetnictví jsou operativní a finanční (leasingy na kapitál). Výhody, nevýhody a příklady
  • Cyklus akvizice a platby Cyklus akvizice a platby Cyklus akvizice a platby (také označovaný jako cyklus PPP pro nákupy, závazky a platby) se skládá hlavně ze dvou tříd tříd transakcí. První třída je třída akvizice. Typickým zápisem do deníku pro tuto třídu transakcí je inkaso z inventáře nebo výdaj
  • Promítání položek rozvahy Promítání řádkových položek rozvahy Promítání řádkových položek rozvahy zahrnuje analýzu provozního kapitálu, PP&E, akciového kapitálu dluhu a čistého příjmu. Tato příručka popisuje způsob výpočtu

Poslední příspěvky

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found