Finanční analytik vs. datový analytik - Corporate Finance Institute

Finanční analytik je zodpovědný za shromažďování a organizaci finančních informací, jejich analýzu a vytváření prezentací a doporučení, která mají být sdílena s vedením společnosti nebo klienty. Analytik dat pracuje s velkým množstvím souborů, které pocházejí z široké škály zdrojů, jako jsou provozy, zákazníci, bezpečnost, zdraví, technika atd., A analyzuje je a mění je v doporučení a možnosti pro management nebo klienty. Hlavní rozdíl mezi finančním analytikem a datovým analytikem spočívá v tom, že první pracuje pouze s účetními a finančními čísly, zatímco druhý pracuje se širokou škálou čísel z různých průmyslových odvětví.

Poslední příspěvky