VBA For Loop - Guide to For Loop Structure and Coding, examples

VBA Excel VBA VBA znamená Visual Basic for Applications. Excel VBA je programovací jazyk společnosti Microsoft pro Excel a všechny ostatní programy Microsoft Office, jako jsou Word a PowerPoint. Všechny programy sady Office sdílejí společný programovací jazyk. Smyčka je část procesu, která se bude opakovat, dokud nebudou splněna zadaná kritéria. Kritéria závisí na typu použité smyčky. Smyčky obvykle začínají konkrétním příkazem popisujícím, o jaký typ smyčky se jedná. Bude zakončen koncovým příkazem, který je založen na typu smyčky. Jinými slovy, typ smyčky určuje počáteční a koncový příkaz. Tato příručka se zaměřuje na VBA For Loop.

Proces opakování bude obsažen v těchto dvou prohlášeních. Smyčky mohou také obsahovat více smyček uvnitř sebe.

Chcete-li se dozvědět více, spusťte náš kurz VBA Excel hned teď!

VBA pro smyčkový diagram

VBA pro smyčku se nejlépe používá, když uživatel přesně ví, kolikrát se proces smyčky musí opakovat. Kritéria nastavená ve smyčce for automaticky vytvoří proměnnou čítače a do smyčky přidá 1, dokud čítač nedosáhne poslední hodnoty.

Tento proces lze provést pomocí smyčky do while nebo do while VBA Do Loop VBA Do Loop umožňuje uživateli opakovat určitý proces v makru. Do Loop lze ve VBA použít opakovanou manipulaci s daty a vylepšit model Excel. Příkaz Do Loop bude mít počáteční a koncový příkaz s kódem pro provedení obsaženým v těchto dvou příkazech. V rámci smyček do je však nutné, aby uživatel provedl tři další kroky ručně:

  • Deklarujte proměnnou čítače
  • Inicializujte (uložte počáteční hodnotu) do proměnné čítače
  • Zvyšte proměnnou čítače o 1 (nebo jiné celé číslo) při každém spuštění smyčky.

VBA For Loop to dělá automaticky a šetří čas uživatele tím, že eliminuje potřebu ručně kódovat tyto tři procesy. Místo toho VBA Excel VBA Příklady Excel VBA umožňuje uživateli vytvářet makra, která automatizují procesy v aplikaci Excel. Tato příručka použije příklady aplikace Excel VBA k ukázání, jak zaznamenat makro nastavením makra, jak deklarovat proměnné a jak odkazovat na data. implicitně provede tyto tři, když uživatel nastaví kritéria smyčky for.

VBA pro smyčkový diagram

Chcete-li se dozvědět více, spusťte náš kurz VBA Excel hned teď!

VBA pro strukturu smyčky

Struktura ve smyčce for je následující. Procedura smyčky je uložena mezi pro

a další.

Pro [název proměnné] [počáteční číslo] až [konečné číslo]

Další [název proměnné]

Řekněme například, že jsme chtěli vyplnit prvních 10 řádků sloupce A textem „Company counterVar“. Název proměnné čítače můžeme nastavit jako counterVar ve smyčce for následujícím způsobem.

Pro counterVar 1 až 10

Rozsah („A“ & counterVar) .Value = „Společnost“ & counterVar

Další counterVar

V tomto procesu smyčka For deklaruje proměnnou s názvem counterVar (implicitně jako celočíselný datový typ). Inicializuje také proměnnou s hodnotou 1. Když se smyčka spustí, counterVar je 1, takže první iterace procesu bude vypadat takto:

Rozsah („A1“). Hodnota = „Společnost 1“

Po ukončení procesu smyčky se spustí příkaz „Next counterVar“. To řekne makru, aby opakovalo proces pro další counterVar, pokud nebyla splněna kritéria. Další counterVar po 1 je 2. Proces smyčky se bude opakovat, protože 2 není 10. Proces by měl vyplnit buňku A2 textem společnost 2. Toto se opakuje, dokud counterVar nedosáhne 10 a buňka A10 se vyplní textem společnost 10 .

Chcete-li se dozvědět více, spusťte náš kurz VBA Excel hned teď!

Další zdroje VBA

Doufáme, že to byl užitečný finanční průvodce k vytvoření VBA pro smyčku. Chcete-li pokračovat v učení a budování svých dovedností Excel VBA, doporučujeme absolvovat náš kurz VBA online a prozkoumat tyto další bezplatné finanční zdroje níže:

  • VBA If Else VBA If Else Vytvoření příkazu VBA If Else je docela podobné vytváření vnořeného vzorce if v aplikaci Excel. Výhodou použití VBA místo toho je, že je mnohem snazší sledovat, protože vnořené IF mají tendenci komplikovat více závorek. V příkazu VBA if je každá klauzule IF oddělená od druhé a je místo toho rozložena v pořadí podle priority
  • Odkazy na VBA Odkazy na buňky VBA Odkazy na buňky VBA umožňují uživateli sdělit aplikaci Excel, kde má hledat potřebná data. Po vytvoření makra a deklaraci proměnných je dalším krokem vytvoření odkazů na buňky VBA, které ve skutečnosti odkazují na každou proměnnou a které pak lze použít k manipulaci s daty v listu aplikace Excel.
  • Metody VBA Metody VBA Metoda VBA je část kódu připojená k objektu VBA, proměnné nebo datové referenci, která sděluje aplikaci Excel, jakou akci má provést ve vztahu k danému objektu. Kopírování, vkládání a výběr jsou jen některé příklady metod VBA, které lze provést.
  • Makra VBA VBA makra Nastavení maker v aplikaci Excel VBA je poměrně jednoduché. Struktura maker aplikace Excel VBA zahrnuje začátek podřízeného řádku před zahájením kódu makra. Makra používají aplikaci Visual Basic v aplikaci Excel k vytváření vlastních funkcí generovaných uživateli a k ​​urychlení manuálních úkolů vytvářením automatizovaných procesů.

Poslední příspěvky