Finanční analytik vs Investiční analytik - Corporate Finance Institute

Hlavní rozdíl mezi finančním analytikem a investičním analytikem spočívá v tom, že název „Finanční“ je širší než „Investice“. To znamená, že finanční analytici provádějí velmi širokou škálu analýz, které mohou zahrnovat rozpočtování. Rozpočtování Rozpočtování je taktická implementace obchodního plánu. Abychom dosáhli cílů ve strategickém plánu podniku, potřebujeme nějaký typ rozpočtu, který financuje podnikatelský plán a stanoví opatření a ukazatele výkonu. , předpovídání, finanční modelování, oceňování Oceňování Oceňování se týká procesu stanovení současné hodnoty společnosti nebo aktiva. Toho lze dosáhnout pomocí řady technik. Analytici, kteří chtějí a dívají se na investice, zatímco Investiční analytik se bude výlučně dívat na investiční příležitosti Investování: Průvodce pro začátečníky Průvodce Financí pro investory pro začátečníky vás naučí základy investování a jak začít. Zjistěte více o různých strategiích a technikách obchodování a o různých finančních trzích, do kterých můžete investovat.

Finanční analytik vs investiční analytik

Poslední příspěvky