Denní obchodní limit - pochopte, jak fungují denní obchodní limity

Denní obchodní limit se vztahuje k maximální částce, o kterou je cena akcie Co je to akcie? Jednotlivec, který vlastní akcie ve společnosti, se nazývá akcionář a má nárok na část zbytkového majetku a výnosů společnosti (pokud by byla společnost někdy zrušena). Pojmy „akcie“, „akcie“ a „vlastní kapitál“ jsou používány zaměnitelně. nebo jiné cenné papíry obchodované na burze mohou během obchodní relace stoupat nebo klesat. O limitech rozhoduje burza ve snaze vyhnout se extrémní volatilitě nebo manipulaci na trzích. Jakmile je dosaženo denní limitní ceny, obchodování nemůže během aktuální obchodní relace tlačit cenu nad mezní úroveň, ale obchodování může pokračovat za denní limitní cenu. Trh, který dosáhne svého denního limitu obchodování, se často nazývá „uzamčený trh“. Další terminologie používané k popisu této podmínky jsou „limit up“ a „limit down“ v závislosti na tom, zda je dosažen horní nebo dolní limit denní změny ceny.

Denní limit obchodování

Na trzích s futures jsou denní obchodní limity často eliminovány během měsíce platnosti smlouvy, protože ceny podléhají vysoké volatilitě. Obchodníci mají tendenci se během těchto časů vyhýbat transakcím, protože volatilita je docela pozoruhodná.

Ne každý obchodní trh ukládá denní obchodní limity. Každá burza poskytuje předchozí specifikace týkající se přítomnosti denních limitů obchodování spolu se specifickými denními limity obchodování pro všechny cenné papíry obchodované na burze.

Použití limitů je populární na měnových trzích Forex obchodování - Jak obchodovat na devizovém trhu Forex obchodování umožňuje uživatelům vydělávat na zhodnocení a znehodnocení různých měn. Obchodování na Forexu zahrnuje nákup a prodej měnových párů na základě relativní hodnoty každé měny vůči jiné měně, která tento pár tvoří. také. V tomto případě je centrální banka Federální rezervní systém (Fed) Federální rezervní systém je centrální bankou Spojených států a je finanční autoritou za největší světovou ekonomikou volného trhu. má na starosti zavádění limitů pro řízení volatility na trhu pro svou měnu. Centrální banky brání těmto limitům změnou složení svých měnových rezerv. I když toto úsilí brání volatilitě a manipulaci na trhu, někteří tvrdí, že to vede k cenové nerovnováze.

Denní limity obchodování mohou ovlivnit ocenění aktiv. Mohou existovat určité základní faktory, které ovlivňují skutečnou hodnotu futures kontraktu, měny nebo jiného aktiva. Neschopnost dosáhnout dané ceny během dané obchodní relace však může vytvořit nesprávně oceněné aktivum. Například náhlé zmrazení může podstatně zvýšit spravedlivou tržní hodnotu futures na pšenici ze 3 $ za bušl na 4 $ za bušl. Denní limit 40 centů nahoru nebo dolů pro futures kontrakty na pšenici však trhu neumožní dosáhnout hodnoty 4 $ za bušl v jediné obchodní relaci.

Denní limit obchodování

Limit-up označuje maximální částku, kterou směna umožňuje zvýšení ceny akcií, komoditních futures nebo opčních kontraktů nebo jiného aktiva obchodovaného na burze za jeden obchodní den. Některé burzy dokonce pozastaví obchodování, když je dosaženo limitní ceny. Například obchodování s akciemi na newyorské burze cenných papírů je pozastaveno, pokud během jedné obchodní relace poklesnou hlavní akciové indexy o stanovené procento. Účelem těchto předpisů je zabránit panickému prodeji, který by mohl vést ke zhroucení trhu.

Denní omezení obchodování

Limit-down označuje maximální částku, za kterou burza během jednoho obchodního dne dovolí poklesnout cenu akcie, komoditních futures nebo opčních kontraktů nebo jiných aktiv obchodovaných na burze. Jinými slovy, jedná se o maximální povolený pokles ceny před omezením obchodování.

Příklad denního obchodního limitu

Řekněme, že denní obchodní limit stanovený na cenu derivátu je 5 $ s vypořádáním z předchozího dne na 20 $. Nyní nelze s derivátem obchodovat za cenu pod 15 USD nebo nad 25 USD během aktuální obchodní relace. Jakmile cena dosáhne některého z limitů, bude trh nazýván „uzamčeným trhem“, což znamená, že se cena v tomto směru nemůže dále rozšiřovat.

Účel limitů obchodování

Důvodem pro zavedení obchodních limitů je snížit dopad extrémní volatility nebo možné manipulace, která může na trhu probíhat. Burzy ukládají limity ke snížení potenciálního dopadu způsobeného výskytem určitých neočekávaných událostí na trhu. Nepříznivé události mohou tlačit nebo táhnout ceny na úroveň iracionálního ocenění.

Kritika proti limitům obchodování

Někteří obchodníci a analytici trhu se domnívají, že by neměla existovat žádná omezení týkající se cen obchodování cenných papírů. Jejich argument vychází z víry ve volné trhy a toho, že by účastníci trhu, kteří se zabývají zásadním úkolem objevování cen, neměli mít žádné omezení. Dalším zdůrazněným důvodem je, že taková omezení mohou někteří účastníci použít k dosažení jedné z věcí, kterým mají obchodní limity zabránit - manipulace s trhem. Čím jednodušší je mechanismus obchodování na burze, tím jednodušší je manipulace s trhem.

Závěr z denního limitu obchodování

Při obchodování s cennými papíry hrají důležitou roli denní limity obchodování. Účastníci trhu by měli udržovat informativní porozumění denním limitům trhů nebo jejich nedostatku, aby mohli obchodovat rozumně a omezit své obchodní riziko. Limity obchodování fungují jako užitečný nástroj k omezení potenciální volatility na méně likvidních trzích a na trzích s deriváty, které se vyznačují vysokou úrovní pákového efektu. Denní limity obchodování jsou srovnatelné s jističi pro obchodování, jejichž cílem je omezit cenový pohyb, který se „přehřívá“.

Další zdroje

  • Druhy trhů - Dealers, Brokers, Burzy Druhy trhů - Dealers, Brokers, Burzy Trhy zahrnují makléře, dealery a burzovní trhy. Každý trh funguje podle různých obchodních mechanismů, které ovlivňují likviditu a kontrolu. Různé typy trhů umožňují různé obchodní charakteristiky uvedené v této příručce
  • Obchodní mechanismy Obchodní mechanismy Obchodní mechanismy odkazují na různé metody obchodování aktiv. Dva hlavní typy obchodních mechanismů jsou obchodní mechanismy založené na nabídkách a objednávkách
  • Algorithms Algorithms (Algos) Algorithms (Algos) are a set of instructions that are entered to perform a task. Algorithms are entered to automate trading to generate profits at a frequency to human human trader
  • Spekulace Spekulace Spekulace je nákup aktiva nebo finančního nástroje s nadějí, že se v budoucnu zvýší cena aktiva nebo finančního nástroje.

Poslední příspěvky