Finanční modelování a simulace - Corporate Finance Institute

Simulaci Monte Carlo lze použít ve finančním modelování Co je finanční modelování Finanční modelování se provádí v aplikaci Excel za účelem prognózy finanční výkonnosti společnosti. Přehled toho, co je finanční modelování, jak a proč stavět model. jako forma analýzy rizik. Ačkoli se to běžně neprovádí, lze software, jako je @Risk, Palisade a další, použít k analýze hodnoty podniku (v modelu DCF Šablona modelu DCF Tato šablona modelu DCF vám poskytne základ pro vytvoření vlastní zlevněné hotovosti. tokový model s různými předpoklady. DCF Krok 1 - Vytvoření prognózy Prvním krokem v procesu modelu DCF je sestavení prognózy tří finančních výkazů na základě předpokladů o tom, jak bude podnik fungovat), je ovlivněn více než tisíci změny předpokladů Stabilní růst vs. dvoustupňový oceňovací model Při oceňování můžeme najít užitečné poznatky porovnáním teorií vložených do různých oceňovacích modelů, které máme k dispozici. Při přípravě oceňovacího modelu se však ukáže důležitý pohled. Zjistěte rozdíly mezi stabilním růstovým a dvoustupňovým modelem oceňování. Stáhněte si šablonu v modelu, který sleduje určitý typ distribuce.

Finanční modelování a simulace

Poslední příspěvky