Euro Interbank Offered Rate (Euribor) - přehled, historie, použití

Euro Interbank Offered Rate (Euribor) označuje úrokovou sazbu, za kterou si velkoobchodní fondy denominované v eurech půjčují a půjčují banky v Evropské unii (EU). Hospodářská unie Hospodářská unie je jedním z různých typů obchodních bloků. Odkazuje na dohodu mezi zeměmi, která umožňuje výrobkům, službám a pracovníkům volně překračovat hranice. Unie je zaměřena na odstranění vnitřních obchodních překážek mezi členskými zeměmi s cílem ekonomicky prospět všem členským zemím. a země Evropského sdružení volného obchodu (ESVO) na nezabezpečeném peněžním trhu.

Nabídnutá sazba mezibankovního eura

souhrn

 • Euro Interbank Offered Rate (Euribor) označuje úrokovou sazbu, za kterou si banky v Evropské unii (EU) půjčují a půjčují velkoobchodní prostředky denominované v eurech.
 • Euribor se stanoví denně pomocí průměru mezibankovních sazeb poskytovaných panelem 18 bank v 11:00 SEČ.
 • Jedná se o důležitou referenční sazbu používanou k oceňování různých derivátových nástrojů a finančních produktů v eurozóně.

Porozumění Euriboru

Euribor je referenční sazba zveřejňovaná denně Evropským institutem peněžních trhů (EMMI). Vychází z průměrných úrokových sazeb nabízených bankami k půjčování nezajištěných finančních prostředků jiným bankám v eurozóně na velkoobchodním peněžním trhu nebo na mezibankovním trhu. Euribor je důležitá referenční úroková sazba povolená podle nařízení EU o referenčních hodnotách (BMR).

Euribor je zveřejňován denně v 11:00 SEČ (středoevropského času) pro každý den, kdy je otevřen transevropský automatizovaný expresní převod zúčtování plateb v reálném čase (TARGET). Sazby Euribor jsou okamžité sazby, tj. Sazby jsou použitelné od dvou dnů po dni počátečního měření.

Úroková sazba se počítá na základě 360denní konvence, tj. Úrok se počítá pomocí počtu dní za 360denní rok. Při výpočtu sazeb Euribor je vyloučeno nejvyšší a nejnižší 15% ze všech shromážděných kotací. Poté se zbývající sazby zprůměrují a zaokrouhlí na tři desetinná místa.

Historie Euriboru

Euribor byl poprvé zveřejněn 1. ledna 1999 spolu se zavedením eura. Od svého vzniku do listopadu 2013 byl Euribor souborem peněžního trhu Peníze na trhu Peníze na trhu jsou organizovaným burzovním trhem, kde si účastníci mohou půjčovat a půjčovat krátkodobé, vysoce kvalitní dluhové cenné papíry s průměrnou splatností sazeb odpovídajících splatnostem 3 týdny, 4, 5, 7, 8, 10 a 11 měsíců. V listopadu 2013 se celkový počet splatností snížil z patnácti na osm a byly zveřejněny sazby pro sazby peněžního trhu odpovídající splatnostem 1 a 2 týdny a 1, 2, 3, 6, 9 a 12 měsíců.

Před založením Euriboru každá země v eurozóně Eurozóna Všechny země Evropské unie, které přijaly euro jako svou národní měnu, tvoří geografický a ekonomický region známý jako Eurozóna. Eurozóna tvoří jeden z největších hospodářských regionů na světě. Devatenáct z 28 evropských zemí používá euro podle své mezibankovní sazby. Od svého založení jsou domácí sazby, jako je pařížský PIBOR, frankfurtský FIBOR a helsinský Helibor atd., Nyní integrovány do Euriboru.

Přispěvatelé do Euriboru

V současné době je Euribor odvozen pomocí průměrné mezibankovní sazby mezi panelem 18 bank v eurozóně:

 • Banky ze zemí EU účastnících se eura
 • Banky ze zemí EU, které se neúčastní eura
 • Velké mezinárodní banky ze zemí mimo EU, ale s významnými operacemi v eurozóně

Níže je uveden panel 18 bank přispívajících bank. Finanční instituce zpracovávají největší objem transakcí na peněžním trhu v eurozóně.

 • Belfius (Belgie)
 • BNP Paribas (Francie)
 • HSBC Francie
 • Natixis (Francie)
 • Crédit Agricole (Francie)
 • Société Générale (Francie)
 • Deutsche Bank (Německo)
 • DZ Bank (Německo)
 • Intesa Sanpaolo (Itálie)
 • UniCredit (Itálie)
 • Banque et Caisse d’Épargne de l’État (Lucembursko)
 • ING Bank (Nizozemsko)
 • Caixa Geral De Depósitos (Portugalsko)
 • Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Španělsko)
 • Banco Santander (Španělsko)
 • CECABANK (Španělsko)
 • CaixaBank (Španělsko)
 • Barclays (Spojené království)

Použití a význam Euriboru

Sazby Euribor se používají k ocenění různých derivátových nástrojů denominovaných v eurech, jako jsou smlouvy o forwardové úrokové míře, futures kontrakty s krátkodobými úrokovými sazbami, úrokové swapy a různé finanční produkty, jako jsou hypotéky, spořicí účty, půjčky na auta atd. Euribor slouží stejný účel v eurozóně jako LIBOR (London Interbank Offered Rate) LIBOR LIBOR, což je zkratka pro London Interbank Offer Rate, označuje úrokovou sazbu, kterou britské banky účtují jiným finančním institucím za krátkodobý úvěr se splatností od jednoho dne do 12 měsíců v budoucnu. LIBOR slouží jako srovnávací základna pro krátkodobé úrokové sazby ve Velké Británii a Spojených státech amerických.

Pro finanční stabilitu má Euribor systémový význam. EMMI odhaduje, že referenční hodnota podporuje smlouvy v hodnotě více než 180 000 miliard eur.

Od svého založení do března 2009 se 1letý Euribor držel mezi 2% - 6%. Poprvé vyvrcholil na 5,3% v srpnu 2000 během dot-com bubliny, následovaný historickým maximem 5,5% v září 2008, těsně před finanční krizí. Od té doby sazby Euribor klesaly a mezi lety 2010 a 2011 došlo k jejich občasnému zvýšení.

V květnu 2015 poprvé klesla 1měsíční sazba Euribor pod 0%, následovaná zápornými sazbami pro ostatní odpovídající splatnosti. Od května 2015 až dodnes zůstaly sazby Euribor pro různé splatnosti záporné.

  Další zdroje

  Finance nabízí Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ Certifikace CBCA ™ Certifikace Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ je celosvětovým standardem pro úvěrové analytiky, který zahrnuje finance, účetnictví, kreditní analýzu, analýzu peněžních toků, modelování smluv, půjčky splátky a další. certifikační program pro ty, kteří chtějí posunout svou kariéru na vyšší úroveň. Chcete-li se dál učit a rozvíjet svou znalostní základnu, prozkoumejte prosím další relevantní zdroje níže:

  • Platná federální sazba (AFR) Platná federální sazba (AFR) Platná federální sazba (AFR) je úroková sazba, která se vztahuje na osobní půjčky. Jedná se o minimální sazbu použitelnou na tyto půjčky podle právních předpisů USA.
  • Plovoucí úroková sazba Plovoucí úroková sazba Plovoucí úroková sazba označuje proměnlivou úrokovou sazbu, která se mění po dobu trvání dluhového závazku. Je to opak pevné sazby.
  • Úrokový swap Úrokový swap Úrokový swap je derivátový kontrakt, jehož prostřednictvím se dvě protistrany dohodly na výměně jednoho proudu budoucích úrokových plateb za jiný
  • Sazba federálních fondů Sazba federálních fondů Ve Spojených státech označuje sazba federálních fondů úrokovou sazbu, kterou depozitní instituce (jako jsou banky a družstevní záložny) účtují ostatním depozitním institucím jednodenní půjčky kapitálu ze svých rezervních zůstatků na nezajištěném základě.

  Poslední příspěvky