Šablona pro vypalování - Stáhněte si šablonu aplikace Excel zdarma

Tato šablona míry hoření ukazuje, jak vypočítat hrubou a čistou míru hoření hotovosti společnosti, která vydělává záporný zisk.

Níže je snímek obrazovky šablony rychlosti vypalování:

Screenshot šablony rychlosti vypalování

Stáhněte si šablonu zdarma

Zadejte své jméno a e-mail do níže uvedeného formuláře a stáhněte si bezplatnou šablonu hned teď!

Rychlost vypalování označuje rychlost, při které společnost vyčerpá svůj fond hotovosti ve scénáři generujícím ztrátu. Jedná se o běžnou metriku výkonu a ocenění pro společnosti, včetně začínajících podniků. Začínající podnik často nedokáže vygenerovat kladný čistý příjem Čistý příjem Čistý příjem je klíčovou řádkovou položkou nejen ve výkazu zisku a ztráty, ale ve všech třech hlavních finančních výkazech. Čistý zisk je sice dosažen prostřednictvím výkazu zisku a ztráty, ale také v rozvaze a výkazu peněžních toků. v raných fázích, protože se zaměřuje na rozšiřování své zákaznické základny a zlepšování svého produktu. Jako takoví investoři v počáteční fázi nebo investoři rizikového kapitálu Private Equity vs Venture Capital, Angel / Seed Investors Porovnávají private equity vs venture capital vs angel and seed investory z hlediska rizika, fáze podnikání, velikosti a typu investice, metrik, řízení. Tato příručka poskytuje podrobné srovnání soukromých kapitálových vs rizikového kapitálu vs andělských a seed investorů. Je snadné zaměnit tři třídy investorů, kteří často poskytují financování na základě míry spálení společnosti.

Jak vypočítat rychlost hoření?

1. Hrubá rychlost hoření

Gross Burn Rate je provozní náklady společnosti Fixní a variabilní náklady Cost je něco, co lze klasifikovat několika způsoby v závislosti na jeho povaze. Jednou z nejpopulárnějších metod je klasifikace podle fixních nákladů a variabilních nákladů. Fixní náklady se nemění se zvyšováním / snižováním jednotek objemu výroby, zatímco variabilní náklady jsou pouze závislé. Vypočítává se sečtením všech provozních nákladů, jako je nájem, platy a další režijní náklady, a často se měří měsíčně. Poskytuje také přehled o nákladových faktorech a efektivitě společnosti bez ohledu na výnosy.

Hrubá míra spalování = hotovost / měsíční provozní náklady

2. Čistá rychlost vypalování

Čistá sazba vypalování je sazba, při které společnost přichází o peníze. Vypočítává se odečtením provozních nákladů od výnosů. Obvykle se také měří každý měsíc. Ukazuje, kolik hotovosti společnost potřebuje, aby mohla po určitou dobu dále fungovat.

Čistá sazba vypalování = hotovost / měsíční provozní zisk

Více šablon zdarma

Další zdroje najdete v naší knihovně obchodních šablon, kde si můžete stáhnout řadu bezplatných šablon pro modelování Excel, prezentaci v PowerPointu a Word.

  • Šablony pro modelování Excel Šablony pro Excel a finanční modely Stáhněte si šablony bezplatných finančních modelů - knihovna tabulkových financí obsahuje šablonu finančního modelu se 3 výpisy, model DCF, plán dluhu, plán odpisů, kapitálové výdaje, úroky, rozpočty, výdaje, předpovědi, grafy, grafy, časové plány , ocenění, srovnatelná analýza společnosti, více šablon Excel
  • PowerPoint prezentační šablony
  • Šablony transakčních dokumentů Šablony Bezplatné obchodní šablony pro použití v osobním nebo pracovním životě. Šablony zahrnují Excel, Word a PowerPoint. Ty lze použít pro transakce, právní, finanční modelování, finanční analýzy, obchodní plánování a obchodní analýzy.

Poslední příspěvky