Finanční modelování pro FP&A - Corporate Finance Institute

Ve finančním plánování a analýze (FP&A) je praxe vytváření finančních modelů primárně pro krátkodobé a střednědobé rozpočtování. Rozpočtování Rozpočtování je taktická implementace obchodního plánu. Abychom dosáhli cílů ve strategickém plánu podniku, potřebujeme nějaký typ rozpočtu, který financuje podnikatelský plán a stanoví opatření a ukazatele výkonu. , předpovídání a plánování v korporaci Korporace je právnická osoba vytvořená jednotlivci, akcionáři nebo akcionáři za účelem zisku. Korporace mohou uzavírat smlouvy, žalovat a být žalovány, vlastnit majetek, poukazovat federální a státní daně a půjčovat si peníze od finančních institucí. (nebo provozní společnost). Týmy FP&A spolupracují s účetními a finančními odděleními na sestavování konsolidovaných rozpočtů, zpřesňování prognóz a podávání zpráv o skutečných a očekávaných výsledcích. Finanční modely Typy finančních modelů Mezi nejběžnější typy finančních modelů patří: 3 výkazový model, DCF model, M&A model, LBO model, rozpočtový model. Objevte 10 nejlepších typů, které jsou pro společnost interní a důvěrné a nikdy nejsou sdíleny externě.

Finanční modelování pro FP&A

Poslední příspěvky