Ekonomické podmínky - přehled, ukazatele a význam

Ekonomické podmínky jsou současný stav v celkové ekonomice země nebo zeměpisného regionu. Podmínky se v průběhu času vyvíjejí prostřednictvím různých obchodních a ekonomických cyklů.

Ekonomické podmínky

Ekonomiky procházejí cykly období kontrakce nebo expanze - první odkazuje na oslabující ekonomiku a druhá odkazuje na ekonomiku, která posiluje.

Pochopení ekonomických podmínek

Ekonomické podmínky se týkají stavu ekonomiky, který popisuje soubor výrobních a spotřebních činností, které souvisejí s určováním způsobu alokace zdrojů.

V moderním světě jsou téměř všechny ekonomiky založeny na tržní ekonomice. Tržní ekonomika Tržní ekonomika je definována jako systém, kde je výroba zboží a služeb nastavena podle měnících se přání a schopností tržních principů, kde zákony dodávek a poptávka určuje ceny.

Ekonomika je ovlivněna nabídkou a poptávkou, ale síly se vztahují k různým proměnným, které ovlivňují ekonomickou krajinu. Mezi některé faktory a proměnné patří měnová a fiskální politika, globální ekonomické podmínky, úroveň nezaměstnanosti, obchodní bilance, produktivita, směnné kurzy, inflace a úroky.

Ekonomické podmínky jsou hodnoceny mnoha zúčastněnými stranami, včetně vládních subjektů, korporací, jednotlivců, investorů atd. Jsou hodnoceny ze systematického zveřejňování ekonomických dat, která vycházejí buď týdně, měsíčně, čtvrtletně nebo ročně. Ekonomická data přicházejí ve formě zaostávajících a předstihových ukazatelů.

Indikátory zaostávání

Indikátor zaostávání je pozorovatelná ekonomická proměnná, kde se její směr a pohyb významně mění poté, co byla v ekonomice pozorována změna.

Ukazatele zaostávání se používají k měření, ve které fázi hospodářského nebo ekonomického cyklu se ekonomika nachází, a také k získání náhledu na vývoj ekonomiky.

Příklady zaostávajících ekonomických ukazatelů jsou:

 • Obchodní bilance Obchodní bilance (BOT) Obchodní bilance (BOT), známá také jako obchodní bilance, označuje rozdíl mezi peněžní hodnotou dovozu a vývozu dané země za dané časové období. Kladná obchodní bilance označuje obchodní přebytek, zatímco záporná obchodní bilance obchodní deficit.
 • Index spotřebitelských cen (CPI)
 • Výdělky společnosti
 • Hrubý domácí produkt (HDP)
 • Úrokové sazby
 • Míra nezaměstnanosti

Přední ukazatele

Předstihovým ukazatelem je pozorovatelná ekonomická proměnná, kde se její směr a pohyb významně mění, než bude v ekonomice pozorována změna.

Předpovědní ukazatele se používají k předpovědi, kdy dojde ke změně ekonomického cyklu. Používají se také k pochopení toho, co se může stát v blízké budoucnosti - například tři až šest měsíců.

Přední ukazatele nejsou vždy přesné při určování, ve které fázi ekonomického cyklu se ekonomika nachází; vládní subjekty, korporace a jednotlivci nicméně všechny používají indikátory k plánování svých strategií a operací.

Příklady hlavních ekonomických ukazatelů jsou:

 • Index důvěry spotřebitelů
 • Firemní kapitálové výdaje Kapitálové výdaje Kapitálové výdaje se vztahují k fondům, které společnost používá k nákupu, vylepšení nebo údržbě dlouhodobých aktiv za účelem zvýšení efektivity nebo kapacity společnosti. Dlouhodobý majetek je obvykle hmotný a má dobu použitelnosti delší než jedno účetní období.
 • Bydlení začíná
 • Nezaměstnané pohledávky
 • Maloobchodní tržby
 • Akciový trh
 • Výnosová křivka Výnosová křivka Výnosová křivka je grafické znázornění úrokových sazeb dluhu pro celou řadu splatností. Ukazuje výnos, který investor očekává, pokud získá peníze na dané časové období. Graf zobrazuje výnos dluhopisu na svislé ose a čas do splatnosti na vodorovné ose.

Důležitost hospodářských podmínek

Ekonomický cyklus, neboli hospodářský cyklus, je trendem pohybu hrubého domácího produktu (HDP) nahoru a dolů, který určuje celkový dlouhodobý růstový trend ekonomiky.

Účastníkem tržní ekonomiky je prakticky každý. Každý hraje roli při konzumaci nebo výrobě zboží a služeb.

Úspěch tržní ekonomiky závisí na skutečnosti, že díky zlepšování výroby a spotřeby většího množství zboží a služeb v průběhu času se všichni zlepšují. Je zachycen HDP, který poskytuje hrubé zobrazení celkového bohatství ekonomiky.

Ekonomické podmínky - ekonomický cyklus

Jelikož téměř každý je účastníkem celkové ekonomiky, rozumně z toho vyplývá, že každý je ovlivněn ekonomickými podmínkami. Je v nejlepším zájmu všech, aby se ekonomika neustále rozšiřovala a aby všichni dále hromadili více bohatství.

Pokud jsou ekonomické podmínky silné a ekonomika se nachází v období ekonomické expanze, obecně se všichni mají lépe. Podniky vytvářejí zisky a najímají více zaměstnanců, což vede k vyššímu disponibilnímu příjmu, který se utratí za generování vyšších zisků ve ctnostném cyklu.

Jsou-li však ekonomické podmínky slabé a ekonomika je v období hospodářského poklesu, obecně řečeno, všichni jsou na tom hůře. Podniky začínají přicházet o peníze a propouštějí zaměstnance, což vede k menšímu disponibilnímu příjmu a nižším výdajům spotřebitelů, což má za následek nižší příjem pro podniky v začarovaném kruhu.

Související čtení

Finance je oficiálním poskytovatelem globálního Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ Certifikace CBCA ™ Certifikace Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ je celosvětovým standardem pro úvěrové analytiky, který zahrnuje finance, účetnictví, kreditní analýzu, analýzu peněžních toků , modelování smluv, splácení půjček atd. certifikační program, jehož cílem je pomoci komukoli stát se finančním analytikem světové úrovně. K dalšímu rozvoji vaší kariéry budou užitečné následující zdroje:

 • Hrubý domácí produkt (HDP) Hrubý domácí produkt (HDP) Hrubý domácí produkt (HDP) je standardní míra ekonomického zdraví země a ukazatel její životní úrovně. HDP lze také použít k porovnání úrovní produktivity mezi různými zeměmi.
 • Hospodářský cyklus Hospodářský cyklus Hospodářský cyklus je cyklus fluktuací hrubého domácího produktu (HDP) kolem jeho dlouhodobého přirozeného růstu. Vysvětluje expanzi a pokles ekonomické aktivity, které ekonomika v průběhu času prožívá.
 • Ekonomické ukazatele Ekonomické ukazatele Ekonomický ukazatel je metrika používaná k hodnocení, měření a hodnocení celkového zdravotního stavu makroekonomie. Ekonomické ukazatele
 • Index spotřebitelských cen (CPI) Index spotřebitelských cen (CPI) Index spotřebitelských cen (CPI) je měřítkem agregované cenové hladiny v ekonomice. CPI se skládá ze svazku běžně nakupovaného zboží a služeb. CPI měří změny v kupní síle měny země a cenové úrovni koše zboží a služeb.

Poslední příspěvky