Tabulky Google - přehled, funkce a způsob použití

Google Sheets je bezplatná webová tabulková aplikace, kterou poskytuje Google v rámci služby Disk Google. Tato aplikace je k dispozici také jako desktopová aplikace pro ChromeOS a jako mobilní aplikace pro Android, Windows, iOS a BlackBerry. Služba Disk Google také hostí další produkty Google, jako jsou Dokumenty, Prezentace a Formuláře Google.

Tabulky Google

Tabulky Google umožňují uživatelům upravovat, organizovat a analyzovat různé typy informací. Umožňuje spolupráci a více uživatelů může upravovat a formátovat soubory v reálném čase a jakékoli změny provedené v tabulce lze sledovat pomocí historie revizí.

Funkce Tabulek Google

1. Úpravy

Jednou z klíčových funkcí Tabulek Google je, že umožňuje společné úpravy tabulek v reálném čase. Spíše než poslat e-mailem jeden dokument více lidem, může jeden dokument otevřít a upravit více uživatelů současně. Uživatelé mohou vidět všechny změny provedené jinými spolupracovníky a všechny změny se automaticky ukládají na servery Google.

Tabulky Google také obsahují funkci chatu na postranním panelu, která umožňuje spolupracovníkům diskutovat o úpravách v reálném čase a doporučovat určité změny. Jakékoli změny, které spolupracovníci provedou, lze sledovat pomocí funkce Historie revizí. Editor může zkontrolovat minulé úpravy a vrátit všechny nežádoucí změny.

2. Prozkoumejte

Funkce Prozkoumat v Tabulkách Google byla poprvé představena v září 2016 a pomocí strojového učení přináší další funkce. Tato funkce poskytuje mnoho informací na základě dat přidaných do tabulky a může se automaticky aktualizovat v závislosti na vybraných datech.

Díky funkci Prozkoumat mohou uživatelé klást otázky, vytvářet grafy, vizualizovat data, vytvářet kontingenční tabulky Průvodce kontingenční tabulkou aplikace Excel Kontingenční tabulka umožňuje dynamicky organizovat, třídit, spravovat a analyzovat velké datové sady. Kontingenční tabulky jsou jedním z nejsilnějších nástrojů pro analýzu dat v Excelu, který ve velké míře využívají finanční analytici z celého světa. V kontingenční tabulce Excel v podstatě spouští databázi v zákulisí a formátuje tabulku různými barvami. Pokud například připravujete měsíční rozpočet a do tabulky jste přidali všechny výdaje, můžete pomocí funkce Prozkoumat získat náklady na konkrétní výdaje, jako je strava, cestování, oblečení atd.

Na postranním panelu je pole, do kterého můžete zadat otázku a vrátí odpověď. Když v panelu Prozkoumat přejdete dolů, zobrazí se seznam navrhovaných grafů, které jsou reprezentativní pro data zadaná v tabulce, a můžete si vybrat mezi kontingenční tabulkou, výsečovým grafem nebo sloupcovým grafem.

3. Úpravy offline

Tabulky Google podporují úpravy v režimu offline a uživatelé mohou tabulku upravovat offline buď v počítačích, nebo v mobilních aplikacích. Na ploše musí uživatelé používat prohlížeč Chrome a nainstalovat rozšíření „Dokumenty Google offline“ pro Chrome, aby povolili úpravy offline pro Tabulky Google a další aplikace Google. Při používání mobilních zařízení musí uživatelé používat mobilní aplikaci Tabulky Google pro Android a iOS, která podporuje offline úpravy.

4. Podporované formáty souborů

Tabulky Google podporují více formátů a typů souborů tabulek. Uživatelé mohou otevírat, upravovat, ukládat nebo exportovat tabulky a soubory dokumentů do Tabulek Google. Mezi formáty, které lze zobrazit a převést na Tabulky Google, patří:

 • .xlsx
 • .xls
 • .xlsm
 • .xlt
 • .xltx
 • .xltxm
 • .ods
 • .csv
 • .tsv

5. Integrace s dalšími produkty Google

Tabulky Google lze integrovat s dalšími produkty Google, jako jsou Google Form, Google Finance, Google Translate a Google Drawings. Například pokud chcete vytvořit anketu nebo dotazník, můžete zadat dotazy do formulářů Google a poté importovat formuláře Google do tabulek Google.

Jak používat Tabulky Google

Google Sheets je bezplatná aplikace, ke které lze přistupovat ve webovém prohlížeči Chrome nebo v aplikaci Google Sheets na platformě Android nebo iOS. Uživatelé potřebují pro začátek bezplatný účet Google. Chcete-li vytvořit nový list Google Excel, postupujte takto:

 1. Přejděte na panel Google Drive, klikněte na tlačítko „Nové“ v levém horním rohu a vyberte Tabulky Google.
 2. Otevřete panel nabídek v okně tabulky, přejděte na Soubor a potom Nový. Vytvoří prázdnou tabulku a rozhraní bude následující:

Tabulka bez názvu

Chcete-li tabulku přejmenovat, klikněte na pole v levém horním rohu s názvem „Tabulka bez názvu“ a zadejte požadovaný název. Když se vytvoří nová tabulka Google, automaticky se uloží do kořenové složky vašeho disku. Chcete-li tabulku přesunout do jiné složky, klepněte a podržte soubor a přetáhněte jej do požadované složky.

Společné podmínky

Níže jsou uvedeny některé běžné pojmy spojené s tabulkami Google:

 • Buňka: Jediný datový bod.
 • Sloupec: Svislý rozsah buněk, který běží dolů z horní části listu.
 • Řádek: Horizontální rozsah buněk, které probíhají napříč z levé strany listu.
 • Rozsah: Výběr více buněk, které běží napříč sloupcem, řádkem nebo kombinací obou.
 • Funkce: Integrovaná funkce v Tabulce Google, která se používá k výpočtu hodnot a manipulaci s daty.
 • Vzorec: Kombinace funkcí, sloupců, řádků, buněk a rozsahů, které se používají k získání konkrétního konečného výsledku.
 • List: Sady sloupců a řádků, které tvoří tabulku.
 • Tabulka: Celý dokument, který obsahuje listy Google Excel. Jedna tabulka může mít více než jeden list.

Související čtení

Finance nabízí analytika pro finanční modelování a oceňování (FMVA) ™ Certifikace FMVA®. Připojte se k více než 350 600 studentům, kteří pracují pro společnosti jako Amazon, J.P. Morgan a certifikační program Ferrari pro ty, kteří chtějí posunout svou kariéru na další úroveň. Chcete-li se neustále vzdělávat a rozvíjet svou kariéru, budou užitečné následující zdroje:

 • Šablony Excel a finanční model Šablony Excel a finanční model Stáhněte si šablony šablon finančního modelu zdarma - knihovna tabulek Finance obsahuje šablonu finančního modelu se 3 výpisy, model DCF, plán dluhu, plán odpisů, kapitálové výdaje, úroky, rozpočty, výdaje, předpovědi, grafy, grafy , jízdní řády, ocenění, srovnatelná firemní analýza, více šablon Excel
 • Podváděcí list vzorců Podváděcí list aplikace Excel Vzorce Podváděcí list aplikace Excel pro vzorce vám poskytne všechny nejdůležitější vzorce pro provádění finanční analýzy a modelování v tabulkách aplikace Excel. Pokud se chcete stát mistrem finanční analýzy v Excelu a odborníkem na vytváření finančních modelů, jste na správném místě.
 • Zdarma kurz Crash
 • Seznam funkcí aplikace Excel Seznam nejdůležitějších funkcí aplikace Excel pro finanční analytiky. Tento podváděcí list pokrývá stovky funkcí, které je důležité znát jako analytik aplikace Excel

Poslední příspěvky