Lídr na trhu - přehled, výhody a nevýhody

Lídr na trhu označuje společnost, která má největší podíl na trhu. Podíl na trhu Podíl na trhu označuje část nebo procento trhu vydělané společností nebo organizací. Jinými slovy, podíl společnosti na trhu je její celkový v sektoru, ve kterém působí. Lídr na trhu se obvykle těší největšímu podílu celkových prodejů na daném trhu.

Vedoucí obchodu

Lídr na trhu má tendenci překonávat své konkurenty v metrikách, které měří obchodní úspěch. Mezi metriky patří věrnost značce, distribuční pokrytí, image, cena, vnímaná hodnota Brand Equity V marketingu se brand equity vztahuje k hodnotě značky a je určena vnímáním značky spotřebitelem. Rovnocennost značky může být pozitivní nebo, ziskovost, propagační výdaje atd. Mohou ovlivnit aspekty, jako je distribuce, umístění atd.

souhrn

  • Lídrem na trhu se rozumí společnost, která má největší tržní podíl v odvětví, ve kterém působí.
  • Společnosti, které nakonec zaujímají vedoucí postavení na trhu, jsou ty, které jako první vyvinuly produkt nebo službu, tj. První v tomto odvětví.
  • Vedoucí společnosti na trhu mají nejen obrovskou ziskovost a loajalitu ke značce, ale jsou také schopni minimalizovat své vstupní náklady vyjednáváním s dodavateli.

Výhoda prvního pohybujícího se

Společnosti, které se nakonec stávají lídry na trhu, jsou obvykle společnosti, které jako první vyvinuly produkt nebo službu Produkty a služby Produkt je hmotný předmět, který se uvádí na trh za účelem získání, pozornosti nebo spotřeby, zatímco služba je nehmotným předmětem. , který vychází z. Umožňuje společnosti nastavit tón pro zasílání zpráv o výhodách jejich produktu, definovat jeho ideální vlastnosti a nakonec se stát značkou, která je spojena s nabídkou.

To znamená, že inovace hrají obrovskou roli při vytváření lídra na trhu a pro to, aby si tento lídr tuto pozici udržel. Společnost musí značně investovat do průzkumu trhu, aby usnadnila vývoj produktů tak, aby její nabídka byla dostatečně nová, aby přilákala podstatné procento spotřebitelské základny.

Společnost pak musí zůstat na vrcholu tržních trendů a pravidelně shromažďovat zpětnou vazbu od spotřebitelů, aby si udržela svoji pozici lídra na trhu. Znamená to zaměřit se také na zdokonalení jeho služeb zákazníkům a aspektu údržby nabídky produktů.

Tyto informace mohou také použít k vylepšení atributů produktu, aby mohl na trhu nabízet vylepšené varianty. Většina společností tak uvádí na trh více značek, které nabízejí varianty stejného produktu. Umožňuje společnosti zůstat lídrem na trhu a zároveň uspokojit rozmanitou skupinu spotřebitelů.

Lídři na trhu - příklady

V Indii je nejprodávanějším nudlím ramen značka s názvem Maggi, která se stala termínem používaným zaměnitelně s nudlemi ramen. Podobně společnost Sony představila MP3 přehrávač s názvem Walkman, který byl běžnější než samotný pojem MP3 přehrávač. Apple také prodává MacBooky a iPhony, zatímco jiné společnosti prodávají notebooky a smartphony.

Výhody být lídrem na trhu

Vedoucí společnosti na trhu často dokážou využít své pozice ke zvýšení nákladové efektivity. Nejen, že jsou schopni zaměstnat velké úspory z rozsahu Úspory z rozsahu Úspory z rozsahu se vztahují k nákladové výhodě, se kterou se společnost potýká, když zvyšuje svoji úroveň produkce. Výhoda vzniká díky inverznímu vztahu mezi fixními náklady na jednotku a vyrobené množství. Čím větší je množství vyrobené produkce, tím nižší jsou fixní náklady na jednotku. Typy, příklady, průvodce snižováním jednotkových nákladů na produkt, ale také využívají své výhody prvního hybného faktoru k určování cenových trendů a v podstatě k ovládání trhu.

Spotřebitelé mají tendenci nakupovat předražené produkty od lídrů na trhu, i když si jsou vědomi předražování, protože jim to umožňuje minimalizovat riziko. Vedoucí společnosti na trhu mají silnou prestiž a hodnotu značky. Silná věrnost značce jim také umožňuje nejen udržet stávající zákazníky, ale také přilákat nové.

Lídr na trhu má také tendenci vědět o nákupních rozhodnutích provedených spotřebitelskou základnou díky přístupu k velkým souborům dat. Umožňuje jim to používat agresivní marketingové praktiky k posílení image značky jejich nabídek.

Vedoucí pracovníci na trhu jsou schopni minimalizovat své vstupní náklady jednáním s dodavateli. Průmysloví dodavatelé obvykle nabízejí výrazné slevy, protože se zvyšuje objem každé objednávky. Přitahují také nejvyšší kvalitu rozvojových partnerů, když outsourcují funkce svého hodnotového řetězce. Nabízí jim nejlepší možné technické znalosti. Získávají také přístup k lepším distribučním kanálům atd.

Nevýhody postavení lídra na trhu

Když společnost v daném odvětví dominuje, mohli by ji konkurenti obvinit z monopolizace trhu. Může pozvat protimonopolní zákonodárce, pozornost regulátorů trhu atd.

Například společnost Amazon je obviňována z toho, že se opakovaně účastní technik dravých cen, aby překonala konkurenci a získala podíl na trhu. Vedoucí společnosti na trhu mají také tendenci agresivně usilovat o převzetí potenciálních konkurentů, což může ovlivnit hodnotu jejich značky.

Zjistit více

Finance je oficiálním poskytovatelem Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ Certifikace CBCA ™ Certifikace Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ je celosvětovým standardem pro úvěrové analytiky, který zahrnuje finance, účetnictví, kreditní analýzu, analýzu peněžních toků, modelování smluv, splácení půjček atd. certifikační program, jehož cílem je transformovat kohokoli na špičkového finančního analytika. Abychom se dál učili a rozvíjeli své znalosti finanční analýzy, velmi doporučujeme další zdroje uvedené níže:

  • Dynamika trhu Dynamika trhu Dynamika trhu se týká sil, které ovlivňují ceny a chování výrobců a spotřebitelů. Síly vedou k tvorbě cenových signálů
  • Predátorské ceny Predátorské ceny Predátorská cenová strategie, termín běžně používaný v marketingu, označuje cenovou strategii, při které je zboží nebo služby nabízeno za velmi nízkou cenu
  • Lídři v globálním průmyslu Lídři v globálním průmyslu Finance série rozhovorů obsahují cenné postřehy, příběhy a tipy od globálních lídrů ve finančním průmyslu. Přečtěte si rozhovory, abyste získali praktické rady a motivaci, kterou potřebujete k využití svého plného potenciálu a pokroku v kariéře!
  • Průmyslová analýza Průmyslová analýza Průmyslová analýza je nástroj pro hodnocení trhu, který používají podniky a analytici k pochopení složitosti odvětví. Existují tři běžně používané a

Poslední příspěvky