Šablona výkazu zisku a ztráty (P&L) - Stáhněte si šablonu zdarma

Tento výkaz zisku a ztráty (P&L) Výkaz zisku a ztráty (P&L) Výkaz zisku a ztráty (P&L) nebo výkaz zisku a ztráty nebo výkaz operací je finanční zpráva, která poskytuje souhrn výnosů, nákladů a zisků společnosti ztráty za dané časové období. Prohlášení P&L ukazuje schopnost společnosti generovat tržby, spravovat výdaje a vytvářet zisky. Šablona shrnuje příjmy a výdaje společnosti za určité období, aby se dospělo k jejímu čistému zisku za dané období.

Níže je snímek obrazovky šablony výkazu P&L:

Screenshot šablony výkazu zisku a ztráty (P&L)

Stáhněte si šablonu zdarma

Zadejte své jméno a e-mail do níže uvedeného formuláře nebo klikněte na tento odkaz a stáhněte si bezplatnou šablonu P&L hned teď!

# 1 Měsíční šablona zisků a ztrát

Měsíční šablona P&L je ideální pro firmy, které vyžadují pravidelné podávání zpráv a podrobnosti. Zobrazením všech informací v řadě měsíčních sloupců je vidět mnohem více podrobností, než kdyby se zobrazovaly pouze roční údaje. Řádkové položky zahrnují výnosy Tržby Tržby představují hodnotu veškerého prodeje zboží a služeb uznaného společností v daném období. Výnosy (označované také jako tržby nebo příjmy) tvoří začátek výkazu zisku a ztráty společnosti a jsou často považovány za „hlavní linii“ podniku. , náklady na prodané zboží Náklady na prodané zboží (COGS) Náklady na prodané zboží (COGS) měří „přímé náklady“ vzniklé při výrobě jakéhokoli zboží nebo služeb. Zahrnuje náklady na materiál, přímé mzdové náklady a přímé režijní náklady továrny a je přímo úměrné výnosům. Jak rostou příjmy, je k výrobě zboží nebo služby zapotřebí více zdrojů. COGS je často úrokový náklad Úrokový náklad Úrokový náklad vzniká ze společnosti, která financuje prostřednictvím dluhu nebo kapitálového leasingu. Úroky se nacházejí ve výkazu zisku a ztráty, ale lze je vypočítat také pomocí dluhového plánu. Tento plán by měl nastínit všechny hlavní dluhy, které má společnost ve své rozvaze, a vypočítat úrok vynásobením zisků před zdaněním (EBT) zisk před zdaněním (EBT) se zjistí odečtením všech příslušných provozních nákladů a úrokový výnos z výnosu z prodeje. Zisk před zdaněním se používá k analýze ziskovosti společnosti bez dopadu jejího daňového režimu. Díky tomu jsou společnosti v různých státech nebo zemích snadněji srovnatelné a čistý zisk Čistý příjem Čistý příjem je klíčovou řádkovou položkou nejen ve výkazu zisku a ztráty, ale ve všech třech hlavních finančních výkazech. Čistý zisk je sice dosažen prostřednictvím výkazu zisku a ztráty, ale také v rozvaze a výkazu peněžních toků. .

Šablona měsíčního zisku a ztráty je ideální pro malé, střední a velké podniky, protože ji lze snadno upravit tak, aby podle potřeby přidávala nebo vylučovala podrobnosti.

# 2 Šablona ročního zisku a ztráty (šablona P&L)

Pro podniky, které fungují několik let, může být užitečné zobrazit roční (celý rok nebo rok k dnešnímu dni) prohlášení. Níže uvedená šablona ročního zisku a ztráty má stejný formát a strukturu jako měsíční verze, na konci však nemá sloupec součtu, který shrnuje každé z období.

Tato šablona je ideální pro firmy jakékoli velikosti a lze ji snadno změnit přidáním nebo odebráním řádkových položek (řádků) podle potřeby.

Více šablon zdarma

Chcete-li získat další zdroje, podívejte se do Knihovny obchodních šablon Finance a stáhněte si mnoho bezplatných šablon pro modelování Excel, prezentaci PowerPoint a dokumenty Word.

  • Šablony aplikace Excel
  • PowerPoint prezentační šablony
  • Právní šablony
  • Nejlépe hodnocené tempalty

Poslední příspěvky