Životopis analytika finančního modelování - Corporate Finance Institute

Certifikace FMVA® pro finanční modelování a oceňování Připojte se k více než 350 600 studentům, kteří pracují pro společnosti jako Amazon, JP Morgan a Ferrari, a to: vědět, jak sestavit například tři výkazy Použití tří finančních výkazů v FP&A Každý, kdo pracuje v účetním nebo finančním oddělení, by měl být dobře obeznámen se třemi finančními výkazy v FP&A - výkaz zisku a ztráty, rozvaha a výkaz peněžních toků. Každá ze tří finančních výkazů poskytuje interním a externím zúčastněným stranám důležité finanční údaje, DCF, LBO Model LBO Model LBO je postaven v aplikaci Excel za účelem vyhodnocení transakce s využitím pákového odkupu (LBO), akvizice společnosti financované pomocí významného dluh. , M&A atd., (3) vyjmenujte konkrétní dovednosti, které jste se naučili, například analýzu citlivosti Co je analýza citlivosti? Analýza citlivosti je nástroj používaný ve finančním modelování k analýze toho, jak různé hodnoty pro sadu nezávislých proměnných ovlivňují závislou proměnnou, vzorce, funkce, audit, kontrola chyb atd. (4) zkuste sestavit několik vlastních modelů z poškrábejte a uveďte to také ve svém životopise.

Ať už se ucházíte o jakoukoli práci, je důležité připravit životopis, který zachycuje všechny důležité detaily. Při vytváření životopisu pro roli finančního analytika nezapomeňte zdůraznit dovednosti a certifikace, které odpovídají požadavkům. Snažte se o to stručné a výstižné, včetně pouze podrobností, které budou pro práci přínosné. Při vytváření životopisu také používejte správné písmo a rozložení.

Finanční průmysl vyžaduje profesionály, kteří mají správnou rovnováhu mezi finančními znalostmi, technickými dovednostmi a správným přístupem. Působivý životopis přiláká mnoho náborových manažerů; ujistěte se, že se vždy prezentujete profesionálně.

Obnovení analytika finančního modelování

Poslední příspěvky