Co dělá finanční analytik - Corporate Finance Institute

Finanční analytici provádějí několik věcí, včetně: analyzují historické finanční výkazy a účetní informace, vytvářejí projekce a předpovědi do budoucnosti, vytvářejí finanční modely, které oceňují podnikání nebo investice, vytvářejí grafy, grafy a prezentace, porovnávají skutečné výsledky s předpovídanými výsledky, provádějí reklamu hoc analýza a připravit doporučení pro manažerský tým firmy nebo pro klienty. Mezi další věci, které finanční analytici zahrnují, patří: provádění odvětvových analýz, podpora marketingových iniciativ, pomoc s obchodní a podnikovou strategií, hodnota operačních týmů při stanovování rozpočtů a obecně podpora operací podniku.

Poslední příspěvky