Zajišťovací fondy pro finanční modelování - Corporate Finance Institute

Zajišťovací fondy mohou používat různé typy finančních modelů Typy finančních modelů Mezi nejběžnější typy finančních modelů patří: model 3 výkazů, model DCF, model fúzí a akvizic, model LBO, model rozpočtu. Objevte top 10 typů, abyste vyhodnotili investiční nápady a příležitosti. Příklady těchto typů modelů jsou analýza diskontovaných peněžních toků (DCF) Analýza DCF Infografika Jak skutečně funguje diskontovaný peněžní tok (DCF). Tato infografika analýzy DCF prochází různými kroky při vytváření modelu DCF v aplikaci Excel. , analýza vnitřní míry návratnosti (IRR) a analýza citlivosti a scénáře. Existuje široká škála investičních strategií zajišťovacích fondů Strategie zajišťovacích fondů Zajišťovací fond je investiční fond vytvořený akreditovanými jednotlivci a institucionálními investory za účelem maximalizace výnosů a snížení nebo vyloučení rizika bez ohledu na stoupání nebo pokles trhu. Strategie zajišťovacích fondů se používají prostřednictvím soukromých investičních partnerství mezi správcem fondu a investory, a proto se modely mohou u jednotlivých fondů výrazně lišit.

Zajišťovací fondy pro finanční modelování

Poslední příspěvky