Plat analytika úvěrů a inkas - přehled, platy v městech USA

Plat analytika úvěrů a sbírek závisí na několika faktorech, jako je vzdělání, technické dovednosti a počet let zkušeností v oboru. V USA je průměrný roční plat analytika úvěrů a inkas 45455 USD. Analytici úvěru na základní úrovni mohou očekávat, že dostanou 28 236 dolarů ročně. Úvěroví analytici s víceletou praxí mohou přikázat roční plat 68 707 USD.

Plat analytika úvěrů a inkas

Analytici úvěrů a inkas jsou zodpovědní za analýzu úvěrových informací a finančních výkazů Tři finanční výkazy Tři finanční výkazy jsou výkaz zisku a ztráty, rozvaha a výkaz peněžních toků. Tyto tři základní výroky složitě určují jednotlivce nebo společnosti, aby určily úroveň rizika při rozšiřování úvěrové linie. Vytvářejí také zprávy zahrnující údaje o úvěrech, které lze použít k informovanému rozhodování.

Chcete-li být analytikem úvěrů a sbírek, musíte mít alespoň vysokoškolské vzdělání v oboru financí, obchodu nebo ekonomie. Ekonomika Články o ekonomii Finance jsou koncipovány jako samostudijní průvodci, kteří se budou učit ekonomii vlastním tempem. Projděte si stovky článků o ekonomii a nejdůležitějších pojmech, jako je hospodářský cyklus, vzorec HDP, přebytek spotřebitele, úspory z rozsahu, ekonomická přidaná hodnota, nabídka a poptávka, rovnováha a další, stejně jako předchozí pracovní zkušenosti v oboru, nejlépe v úvěrových nebo inkasních operacích. Pojišťovací společnosti, call centra, fakturační oddělení a obchodní kanceláře zaměstnávají analytiky úvěrů a inkas za účelem řešení různých úkolů, jako je příprava faktur a faktur, zpracování žádostí o půjčky nebo pojištění a správa dotazů o půjčkách nebo směnkách.

Ekonomické podmínky hrají klíčovou roli v poptávce po analytikech úvěrů a inkas. Jednotlivci nebo společnosti, které zvyšují svou kupní sílu nebo aktivitu, si mohou půjčit peníze, aby získali více finančních prostředků, což podnítí poptávku po analytikech, kteří budou určovat, zda je účetní jednotka bonitní nebo ne.

Platy analytika úvěrů a inkas v USA

StátPlat
New Jersey$58,250
Oregon$55,000
Kalifornie$55,000
Colorado$54,600 
Massachusetts$54,000
Connecticut$47,775
Gruzie$46,875
Minnesota$43,875
Florida$42,900
Illinois$42,900

Související čtení

Finance nabízí analytika pro finanční modelování a oceňování (FMVA) ™ Certifikace FMVA®. Připojte se k více než 350 600 studentům, kteří pracují pro společnosti jako Amazon, J.P. Morgan a certifikační program Ferrari pro ty, kteří chtějí posunout svou kariéru na další úroveň. Chcete-li se neustále učit a rozvíjet svou kariéru, budou užitečné následující finanční zdroje:

  • Hodnocení úvěru Hodnocení úvěru Hodnocení úvěru je názor konkrétní úvěrové agentury týkající se schopnosti a ochoty subjektu (vláda, podnik nebo jednotlivec) plnit své finanční závazky úplně a ve stanovených termínech splatnosti. Úvěrový rating také znamená pravděpodobnost selhání dlužníka.
  • Dluhové smlouvy Dluhové smlouvy Dluhové smlouvy jsou omezení, která věřitelé (věřitelé, držitelé dluhů, investoři) uzavírají smlouvy o půjčkách s cílem omezit jednání dlužníka (dlužníka).
  • Pracovní tituly v oblasti bankovnictví a financí Pracovní tituly v oblasti bankovnictví a financí Jedná se o nejčastější pracovní pozice v oblasti bankovnictví, financí a účetnictví pro studenty a profesionály, kteří chtějí rozvíjet svou kariéru. Tyto tituly se pravidelně používají v pracovních nabídkách nalezených online a pokrývají cokoli od vstupních pozic až po úroveň manažerů a manažerů.
  • Úvěrová služba Úvěrová služba Úvěrová služba je způsob, jakým finanční společnost (věřitel) vybírá splátky jistiny, úroků a úschovy, které jsou splatné nebo po splatnosti. Procvičování

Poslední příspěvky