Odprodej - podniková transakce za účelem prodeje aktiva nebo společnosti

Odprodej (nebo odprodej) je prodej majetku společnosti nebo obchodní jednotky prostřednictvím prodeje, směny, uzavření nebo bankrotu. Konkurz Konkurz je právní status lidského nebo nelidského subjektu (firmy nebo vládní agentury), který není schopen splatit své nesplacené dluhy věřitelům. . Může dojít k částečné nebo úplné likvidaci v závislosti na důvodu, proč se vedení rozhodlo prodat nebo zlikvidovat zdroje svého podnikání. Mezi příklady odprodejů patří prodej práv duševního vlastnictví, korporační akvizice a fúze a soudní odprodeje.

Téma odprodeje

Jaké jsou důvody odprodeje?

Existuje mnoho důvodů, proč se společnost může rozhodnout, že potřebuje prodat aktivum, obchodní jednotku nebo celou společnost. Mezi nejčastější důvody patří:

1. Prodat nadbytečné obchodní jednotky

Většina společností se rozhodne odprodat část svých hlavních operací, pokud neprovádějí výkon, aby se více zaměřila na jednotky, které fungují dobře a jsou ziskové.

2. Generovat finanční prostředky

Prodej obchodní jednotky za hotovost je zdrojem příjmů bez závazného finančního závazku.

3. Chcete-li zvýšit hodnotu dalšího prodeje

Součet hodnoty likvidace jednotlivých aktiv společnosti převyšuje tržní hodnotu jejích kombinovaných aktiv, což znamená, že při likvidaci je realizován větší zisk než při zachování stávajících aktiv.

4. Zajistit přežití nebo stabilitu podnikání

Společnosti někdy čelí finančním potížím; místo uzavření nebo prohlášení bankrotu proto prodej obchodní jednotky poskytne řešení.

5. Dodržovat předpisy

Soudní příkaz vyžaduje prodej podniku, aby se zlepšila konkurence na trhu.

Jak se provádí odprodej?

Společnosti se zbavují, aby mohly efektivně spravovat své portfolio aktiv. Existuje několik možností, jak postupovat a efektivně provést dispozici.

1. Částečné výprodeje

Prodej obchodní dceřiné společnosti jiné společnosti s cílem získat kapitál a místo toho použít finanční prostředky na produktivnější základní jednotky.

2. Rozdělovač spin-off

Obchodní strategie, ve které je divize nebo jednotka společnosti oddělena a je z ní vytvořena samostatná společnost.

3. Rozdělení rozdělení

Když se společnost rozdělí na jednu nebo více nezávislých společností a následně dojde k zániku nebo zániku mateřské společnosti.

4. Vyčlenění vlastního kapitálu

Firemní přístup, kdy společnost prodává část své stoprocentní dceřiné společnosti prostřednictvím počátečních veřejných nabídek nebo IPO a stále si zachovává plnou správu a kontrolu.

Vztah k fúzí a akvizicím (M&A)

Transakce s odprodejem jsou často spojeny s procesem fúzí a akvizic. Proces fúzí a akvizic Proces fúzí a akvizic Tato příručka vás provede všemi kroky procesu fúzí a akvizic. Zjistěte, jak se dokončují fúze, akvizice a dohody. V této příručce načrtneme proces akvizice od začátku do konce, různé typy nabyvatelů (strategické vs. finanční nákupy), význam synergií a transakční náklady. Většina lidí myslí na stranu nákupu těchto transakcí (nákup podniků), ale korporace také aktivně hledají prodej nevýkonných nebo vedlejších aktiv, aby optimalizovaly své podnikání.

Důležitou součástí podnikové strategie je neustálé prověřování portfolia aktiv společnosti a její optimalizace pro nejlepší výkon.

Příklad: GE odprodává GE Capital

V roce 2015 se mateřská společnost GE rozhodla v rámci restrukturalizačního plánu odprodat své podnikání v oblasti GE Capital. Podle článku Fortune se investorům tato transakce líbila ze tří hlavních důvodů:

  1. Investoři nemají rádi konglomeráty (tj. Na jejich ocenění se vztahuje „diverzifikovaná sleva“)
  2. Získání návratnosti kapitálu nad vaše náklady na kapitál vytváří hodnotu (důvod k prodeji GE Capital)
  3. Zpětné odkupy akcií mohou být lepším využitím kapitálu (pokud je cena správná)

Chcete-li se dozvědět více, přečtěte si článek společnosti Fortune o prodeji podniku a následné restrukturalizaci zbývajících operací.

Korporátní rozvoj a investiční bankovnictví

Finanční profesionálové, kteří se nejaktivněji podílejí na prodeji majetku a obchodních jednotek, jsou investiční bankéři. Co dělají investiční bankéři? Co dělají investiční bankéři? Investiční bankéři mohou pracovat 100 hodin týdně prováděním výzkumu, finančního modelování a vytváření prezentací. Přestože investiční bankovnictví zahrnuje některé z nejžádanějších a finančně nejvýhodnějších pozic v bankovním průmyslu, je také jednou z nejnáročnějších a nejobtížnějších kariérních cest. Průvodce IB a rozvoj společnosti Corporate Development Corporate Development je skupina ve společnosti odpovědné za strategické rozhodnutí růst a restrukturalizovat své podnikání, navázat strategická partnerství, zapojit se do fúzí a akvizic (M&A) a / nebo dosáhnout dokonalosti organizace. Corp Dev také sleduje příležitosti, které využívají hodnotu obchodní platformy společnosti. profesionálové.

Při analýze odprodeje provedou analytici v investičním bankovnictví nebo korporačním oceňování aktiva pomocí finančního modelování a dalších technik.

Chcete-li se dozvědět více o oceňování v souvislosti s fúzí a akvizicemi, podívejte se na online kurzy finančního modelování společnosti Finance.

Kurzy finančního modelování

Dodatečné zdroje

Chcete-li se neustále učit a rozvíjet svou kariéru finančního analytika, vytvořilo Finance rozsáhlou knihovnu zdrojů, které vám pomohou na vaší cestě. Mezi další zdroje patří:

  • Zdarma úvod do kurzu podnikových financí
  • Rychlý kurz aplikace Excel
  • Průvodce finančním modelováním Průvodce finančním modelováním zdarma Tato příručka pro finanční modelování zahrnuje tipy a osvědčené postupy aplikace Excel týkající se předpokladů, ovladačů, prognóz, propojení těchto tří výroků, analýzy DCF a dalších
  • Průvodce analytikem Trifecta Průvodce analytikem Trifecta® Konečný průvodce tím, jak být prvotřídním finančním analytikem. Chcete být prvotřídním finančním analytikem? Hledáte nejlepší osvědčené postupy v oboru a vyčníváte z davu? Náš proces s názvem The Analyst Trifecta® se skládá z analytiky, prezentace a měkkých dovedností

Poslední příspěvky