Šablona zápisu do deníku - Stáhněte si šablonu aplikace Excel zdarma

Tato příručka deníku Položky deníku Položky deníku jsou stavebními kameny účetnictví, od hlášení až po auditování deníkových záznamů (které se skládají z debetů a kreditů). Bez řádného zápisu do deníku by finanční výkazy společností byly nepřesné a úplný nepořádek. Šablona vám pomůže sestavit správně naformátované položky deníku a poskytnout vodítko pro to, co hlavní kniha Hlavní kniha V účetnictví je hlavní kniha (GL) záznam všech minulých transakcí společnosti organizovaných podle účtů. Účty hlavní knihy (GL) obsahují všechny debetní a kreditní transakce, které se jich týkají. Kromě toho obsahují podrobné informace o každé transakci, která by měla vypadat.

Zde je náhled šablony pro zápis do deníku Finance:

Náhled šablony deníku

Stáhněte si šablonu zdarma

Zadejte své jméno a e-mail do níže uvedeného formuláře nebo jednoduše klikněte na tento odkaz a stáhněte si bezplatnou šablonu pro zápis do deníku hned teď!

Zadávání záznamů v deníku

Deník je oficiálním účetním záznamem společnosti o všech transakcích. Účetní transakce Účetní transakce se vztahují k jakékoli obchodní činnosti, která má přímý dopad na finanční stav a finanční výkazy podniku. Je bezpodmínečně nutné pamatovat na to, že každá transakce by měla ukazovat rovnováhu mezi aktivy a pasivy, nebo debet a kredit. které jsou dokumentovány v chronologickém pořadí. Zatímco většina moderních společností používá k zadávání deníků účetní software, deníky byly v minulosti primárním způsobem záznamu transakcí. I když to již není běžné, pochopení toho, jak provést ruční zápis do deníku, je stále důležité, když se učíte základy účetnictví.

Pro každý jednotlivý zápis do deníku musí být debety a kredity stejné, aby byla zachována rovnováha v účetní rovnici Účetní rovnice Účetní rovnice je základním principem účetnictví a základním prvkem rozvahy. Aktiva = pasiva + vlastní kapitál. Tato rovnice vytváří základ podvojného účetnictví a zdůrazňuje strukturu rozvahy. (aktiva = pasiva + vlastní kapitál). Při provádění zápisů do deníku proto musíte mít na paměti čtyři faktory:

  • Které účty jsou transakcí ovlivněny
  • Zda je každý účet zvýšen nebo snížen
  • O kolik se každý účet změní
  • Zajištění rovnováhy účetní rovnice

Nejlepší způsob, jak si zapamatovat, jak provádět zápisy do deníku a jak je ovlivněn každý účet, je praxe. Tuto myšlenku lze rozšířit na všechny účetní základy, protože existuje mnoho účetních pravidel, která je třeba dodržovat.

Bez řádných zápisů v deníku může společnost rychle najít své finanční výkazy v nepořádku se spoustou nepřesností. Použijte šablonu finančního zápisu do deníku, abyste si procvičili a udrželi přesnost svých zápisů do deníku.

Příklad položky deníku - Nákup zásob

Zakoupený inventář stojí 75 000 $ za 5 000 $ v hotovosti a zbývajících 70 000 $ na účtu.

Inventář DR 75 000

CR v hotovosti 5 000

Účty ČR splatné 70 000

Podívejte se na naši šablonu zápisu do deníku, kde najdete další příklady zápisů do deníku!

Více šablon zdarma

Další zdroje najdete v naší knihovně obchodních šablon, kde si můžete stáhnout řadu bezplatných šablon pro modelování Excel, prezentaci PowerPoint a dokumenty Word.

  • Šablony pro finanční modelování
  • Šablona strategie
  • Pitch Deck šablony
  • Nejoblíbenější šablony

Poslední příspěvky