Šablona rozpočtu projektu - Stáhněte si šablonu aplikace Excel zdarma

Tato šablona rozpočtu projektu poskytuje nástroj pro shrnutí rozpočtu nákladů na projekt.

Níže je uveden snímek šablony rozpočtu projektu:

Stáhněte si šablonu zdarma

Zadejte své jméno a e-mail do níže uvedeného formuláře a stáhněte si bezplatnou šablonu hned teď!

Rozpočet projektu je nástroj, který používají projektoví manažeři k odhadu celkových nákladů na projekt. Šablona rozpočtu projektu obsahuje podrobný odhad všech nákladů, které pravděpodobně vzniknou před dokončením projektu.

Velké komerční projekty mohou mít projektové rozpočty dlouhé několik stránek. S takovými projekty je často spojeno velké množství nákladů, jako jsou mzdové náklady, náklady na pořízení materiálu a provozní náklady Fixní a variabilní náklady Cost je něco, co lze klasifikovat několika způsoby v závislosti na jeho povaze. Jednou z nejpopulárnějších metod je klasifikace podle fixních nákladů a variabilních nákladů. Fixní náklady se nemění se zvyšováním / snižováním jednotek objemu výroby, zatímco variabilní náklady jsou pouze závislé. Samotný rozpočet projektu je dynamický dokument. Je průběžně aktualizován v průběhu projektu.

Zpočátku rozpočet projektu umožňuje projektovému manažerovi určit, kolik bude projekt pravděpodobně stát. V průběhu projektu umožňuje manažerovi projektu kontrolovat, zda se projekt drží svého rozpočtu.

Více šablon zdarma

Další zdroje najdete v naší knihovně obchodních šablon, kde si můžete stáhnout řadu bezplatných šablon pro modelování Excel, prezentaci v PowerPointu a Word.

  • Šablony pro modelování Excel Šablony pro Excel a finanční modely Stáhněte si šablony bezplatných finančních modelů - knihovna tabulkových financí obsahuje šablonu finančního modelu se 3 výpisy, model DCF, plán dluhu, plán odpisů, kapitálové výdaje, úroky, rozpočty, výdaje, předpovědi, grafy, grafy, časové plány , ocenění, srovnatelná analýza společnosti, více šablon Excel
  • PowerPoint prezentační šablony
  • Šablony transakčních dokumentů Šablony Bezplatné obchodní šablony pro použití v osobním nebo pracovním životě. Šablony zahrnují Excel, Word a PowerPoint. Ty lze použít pro transakce, právní, finanční modelování, finanční analýzy, obchodní plánování a obchodní analýzy.

Poslední příspěvky