Dotace - přehled, příklady, výhody a nevýhody

Dotace je pobídka poskytnutá vládou jednotlivcům nebo podnikům ve formě hotovosti, grantů nebo daní. daň z hlasování, daň z půdy a přestávky, které zlepšují dodávky určitého zboží a služeb. Díky dotacím mají spotřebitelé přístup k levnějším výrobkům a komoditám. Trhy, které mají pozitivní externality, Externalita Externalita je nákladem nebo přínosem ekonomické aktivity, kterou zažívá nezávislá třetí strana. Externí náklady nebo přínosy se neprojevují v konečných nákladech nebo výhodách zboží nebo služby. Ekonomové proto obecně považují externality za vážný problém, který činí trhy neefektivními, což je pro společnost přínosem, a proto mají tendenci být v politice upřednostňováni. daňové sazby v rámci ekonomiky. Vláda používá tyto dva nástroje ke sledování a ovlivňování ekonomiky. Jedná se o sesterskou strategii měnové politiky. poskytovat větší dodávky tohoto zboží a služeb.

Dotace - obrázek šeku s napsanou dotací

Vláda v zásadě poskytuje dotace konkrétním průmyslovým odvětvím s cílem udržet nízké ceny produktů a služeb, aby si je lidé mohli dovolit, a také podpořit výrobu a spotřebu.

Druhy dotací:

# 1. Dotace na výrobu

Tento druh subvence je poskytován s cílem podpořit výrobu produktu. Aby výrobci mohli zvýšit svou produkci, vláda kompenzuje některé její části, aby snížila své výdaje a zvýšila svoji produkci. Výsledkem je, že produkce a spotřeba rostou, ale cena zůstává stejná. Nevýhodou takové pobídky je, že může podporovat nadprodukci.

# 2. Dotace na spotřebu

K tomu dochází, když vláda vyrovná náklady na jídlo, vzdělání, zdravotní péči a vodu.

# 3. Vývozní dotace

Zjevným faktem je, že země nebo stát vydělává na svých vývozech a vývoz pomáhá vyvážit její ekonomiku. Proto vláda na podporu vývozu dotuje náklady. To však lze snadno zneužít, zejména vývozci, kteří zveličují ceny svého zboží, aby dostávali větší pobídku a případně zvýšili své zisky na úkor daňových poplatníků.

# 4. Dotace na zaměstnání

Tento stimul poskytuje vláda společnostem a organizacím, aby jim umožnila poskytovat více pracovních příležitostí.

Výhody dotací:

# 1. Snižování cen a kontrola inflace

Jsou zvláště použitelné v oblasti cen pohonných hmot, zejména když rostou globální ceny ropy. Mnoho zemí dotuje náklady na pohonné hmoty, aby zabránily růstu cen.

# 2. Zabránění dlouhodobému úpadku průmyslových odvětví

Existuje mnoho průmyslových odvětví, která by měla zůstat naživu a funkční, jako je rybolov a zemědělství. Mnoho nových a rychle se rozvíjejících průmyslových odvětví může také mít prospěch z dotace.

# 3. Větší nabídka zboží

Vlády chtějí zvýšit přístup svého obyvatelstva ke zboží a službám, jako je voda, jídlo a vzdělání. Poskytují proto pobídku, která může mít podobu daňového dobropisu nebo dokonce přímé hotovosti. Trhy, které mají pozitivní externality Externalita Externalita je nákladem nebo přínosem ekonomické aktivity, kterou zažívá nezávislá třetí strana. Externí náklady nebo přínosy se neprojevují v konečných nákladech nebo výhodách zboží nebo služby. Ekonomové proto obecně považují externality za vážný problém, který způsobuje, že trhy jsou neefektivní, obvykle dostávají takové výhody.

Nevýhody dotací

# 1. Nedostatek dodávek

Ačkoli jednou z výhod dotací je větší nabídka zboží, může také dojít k jejich nedostatku. Důvodem je to, že snížené ceny mohou vést k náhlému nárůstu poptávky, který může být pro mnoho výrobců velmi obtížné splnit. Nakonec to může vést k velmi vysoké poptávce, která způsobí zvýšení cen.

# 2. Obtíž při měření úspěchu

Dotace jsou obvykle účinné a užitečné. Pokud by však vláda měla podat zprávu o svém úspěchu při využívání dotací, byl by to jiný příběh. Je to proto, že je těžké kvantifikovat úspěšnost dotací.

# 3. Vyšší daně

Jak vláda získá prostředky na dotování průmyslových odvětví? Samozřejmě zavedením vyšších daní. Jsou to tedy lidé, kteří poskytují prostředky umožňující vládě dotovat průmyslová odvětví.

Další zdroje

Finance je oficiálním poskytovatelem certifikace FMVA (Financial Modeling and Valuation Analyst) FMVA®. Připojte se k více než 350 600 studentům, kteří pracují pro společnosti jako Amazon, J.P. Morgan a certifikační program Ferrari, jejichž cílem je transformovat kohokoli na špičkového finančního analytika.

Abychom se dál učili a rozvíjeli své znalosti finanční analýzy, velmi doporučujeme další finanční zdroje uvedené níže:

  • Ztráta mrtvé váhy Ztráta hmotnosti Jinými slovy, jde o náklady, které společnost nese kvůli neefektivnosti trhu.
  • Nabídka a poptávka Nabídka a poptávka Zákony nabídky a poptávky jsou mikroekonomické koncepty, které uvádějí, že na účinných trzích se množství dodávaného zboží a požadované množství tohoto zboží navzájem rovná. Cena tohoto zboží je také určena bodem, ve kterém jsou nabídka a poptávka stejné.
  • Externalita Externalita Externalita je nákladem nebo přínosem ekonomické činnosti, kterou zažívá nezávislá třetí strana. Externí náklady nebo přínosy se neprojevují v konečných nákladech nebo výhodách zboží nebo služby. Ekonomové proto obecně považují externality za vážný problém, díky němuž jsou trhy neefektivní
  • Síťový efekt Síťový efekt Síťový efekt je jev, kdy současní uživatelé produktu nebo služby nějakým způsobem prospívají, když si produkt nebo službu osvojí další uživatelé. Tento efekt vytváří mnoho uživatelů, když je přidána hodnota k jejich používání produktu. Největším a nejznámějším příkladem síťového efektu je internet.

Poslední příspěvky