Týmová soudržnost - přehled, příklady, strategie pro týmové lepení

Týmová soudržnost je síla a rozsah mezilidského spojení. Interpersonal Skills Interpersonal Skills znamená mít schopnost vyjít a komunikovat s ostatními. Zahrnuje silnou písemnou a slovní komunikaci. existující mezi členy skupiny. Právě toto mezilidské pouto způsobuje, že se členové snadno účastní a zůstávají motivováni k dosažení stanovených cílů. Soudržné týmy mají přístup „my“.

Team Cohesion - tým slaví

Prolomení soudržnosti týmu

Týmová soudržnost je mnohostranný proces, který lze rozdělit do čtyř hlavních aspektů: multidimenzionálnost, instrumentální základ, dynamická a emocionální povaha Emoční inteligence Emoční inteligence známá také jako emoční kvocient (EQ) je schopnost zvládat své emoce a emoce ostatních. Pro vedoucí firmy je vysoké EQ nezbytné pro úspěch. Tato příručka se zabývá pěti prvky emoční inteligence a jejich významem pro charakterizaci úspěšného vůdce. EQ vs IQ.

Vícerozměrnost souvisí se všemi různými faktory, díky nimž členové skupiny fungují jako jeden celek. Dynamická povaha znamená, že týmové cíle a cíle se časem mění. Jeho instrumentální základy se zabývají tím, jak jsou členové oddaní jednomu účelu, zatímco emoční dimenze odkazuje na některé výhody, které členové získají tím, že zůstanou soudržní.

Týmy, které zůstanou jednotné, mají větší šanci uspět v projektech, které si kladou za cíl, ať už jde o sportovní tým, vojenskou jednotku, skupinu bratrství a skupinu v podnikatelském sektoru Klíčoví hráči na kapitálových trzích V tomto článku poskytujeme obecný přehled klíčových hráčů a jejich příslušných rolí na kapitálových trzích. Kapitálové trhy se skládají ze dvou typů trhů: primárního a sekundárního. Tato příručka poskytne přehled všech hlavních společností a povolání na kapitálových trzích. .

Strategie rozvoje soudržnosti týmu

Studie o soudržnosti týmu ukázaly, že soudržnost vede ke zvýšení produktivity. Jak ale může manažer společnosti nebo majitel malé firmy povzbudit týmovou soudržnost mezi svými zaměstnanci?

Najměte s opatrností

Existují dva způsoby, kterými mohou vedoucí vytvářet týmy. Mohou buď přijímat členy ze svých současných zaměstnanců nebo najímat nové lidi mimo firmu. Bez ohledu na použitý přístup by vedoucí měli zvážit, jak dobře mohou potenciální kandidáti pracovat v nastavení skupiny. Jednotlivec může mít vysokou úroveň technických dovedností, ale chybí mu schopnost soudržné práce s ostatními. Najímání těchto zaměstnanců zvyšuje pravděpodobnost argumentů a konfliktů - faktor, který může ohrozit cíle týmu.

Cení si každého příspěvku

Jakmile si vedoucí vybere pro svůj tým správné členy, dalším krokem je zajistit účast všech. Týmy zažívají větší úspěch čerpáním z odborných znalostí každého člena týmu. Zatímco někteří zaměstnanci jsou dobrými technickými odborníky, jiní mají zkušenosti s administrativními a finančními funkcemi.

Aby každá skupina mohla plně využít svůj potenciál, měl by se aktivně účastnit každý člen. Vedoucí by na druhé straně měl ocenit příspěvek každého člena.

Posílit členy týmu

Delegování autority na některé členy týmu také pomáhá zvýšit soudržnost. Členové skupiny pravděpodobně spolupracují soudržně, když mají pocit, že mají vlastnictví navrhovaných problémů a aktivit.

Vyřešte konflikty ve skupině

Konstruktivní konflikty, které se vyvíjejí mezi členy týmu, jsou známkou zdravé skupiny. Bylo by neobvyklé, kdyby skupina během cesty nikdy nenarazila na pár výzev. V ideálním případě by žádný člen týmu neměl souhlasit s navrhovanou myšlenkou jen proto, že se snaží vyhnout narušení harmonie týmu.

Irelevantní a drobné spory by nicméně měly být okamžitě vyřešeny. Pokud členové skupiny mezi sebou nemohou najít proveditelné řešení, mohou zapojit manažera. Alternativně mohou hledat nestrannou třetí stranu, která může poslouchat obě strany příběhu a přijít se správným řešením.

Co ovlivňuje soudržnost týmu?

Podobnost postojů a hodnot

Jedním z aspektů, které udržují členy skupiny sjednocené, je to, že sdílejí podobné hodnoty a postoje. Zaměstnanci a lidé obecně vždy upřednostňují společnost těch, kteří mají podobné názory, přesvědčení a kodexy chování Etika podnikání Abychom to zjednodušili, jsou etika podnikání morálními principy, které slouží jako vodítka pro způsob, jakým se podnik řídí a jeho transakce. Protože poskytují určitou formu sociální validace. Například pokud osoba A sdílí stejný názor jako osoba B, pak osoba A získá pocit, že má pravdu, i když ne.

Je však důležité si uvědomit, že podobnost zájmu nebo názoru není jediným faktorem, který řídí soudržnost týmu. V některých případech primární úkol, který je třeba splnit, udržuje členy skupiny sjednocené. Například když je vojenská jednotka vyslána na misi, stává se splnění úkolu soudržným faktorem. To, zda mají nebo nemají vojáci podobné postoje a hodnoty, příliš nezáleží.

Velikost skupiny

Malé skupiny mají tendenci být soudržnější než velké skupiny z následujících důvodů:

  1. U malých skupin si členové užívají větší osobní kontakt. Znamená to, že existuje vysoký stupeň interakce a komunikace, což pomáhá členům zůstat jednotní. Ale u velkých skupin se možnost interakce snižuje.
  2. Jak se velikost skupiny zvětšuje, je obtížnější dohodnout se na různých otázkách. Je obtížnější přimět 30 členů, aby se dohodli na společném cíli, než je přesvědčit skupinu pouhých 10 členů.
  3. Další nevýhodou existence velmi velké skupiny je možnost vytváření menších klik uvnitř skupiny. To může vést k oslabení celkového cíle, a tím ke zvýšení rozsahu mocenské politiky.

Čas

Je logické, že čím více času členové skupiny tráví společně, tím silnější je mezi nimi pouto. Častější interakcí mohou členové navzájem poznat své silné a slabé stránky a dovednosti. Tímto způsobem může vedoucí týmu delegovat úkoly na základě schopností členů, což umožňuje úkoly plnit efektivněji.

Předchozí úspěchy a sdílené cíle

Když tým dokončí určitý projekt, všichni členové sdílejí toto vítězství a vzrušení, protože každý přispěl k úspěchu. Být úspěšný, i při malých činnostech, zvyšuje soudržnost členů týmu.

Hrozba a soutěž

Když se skupina setká s výzvami, stane se jednotnější. Členové budou ochotni odložit své rozdíly stranou a pracovat na řešení daného problému. Například pokud chce nepřátelská organizace převzít kontrolu nad konkrétní společností, představenstvo Představenstvo Představenstvo Představenstvo je v podstatě skupina lidí, kteří jsou voleni, aby zastupovali akcionáře. Každá veřejná obchodní společnost je ze zákona povinna instalovat představenstvo; neziskové organizace a mnoho soukromých společností - i když se to nevyžaduje - také zřizují správní radu. představí jednotnou frontu, aby se zabránilo uskutečnění akvizice. Podobně hrozby managementu a konkurence pravděpodobně spojí jinak zmatený tým.

Klíčové jídlo

Týmová soudržnost označuje míru blízkosti, kterou jednotlivci v týmu pociťují. Síly, které spojují členy skupiny, mohou být pozitivní nebo negativní. Hlavními faktory, které určují soudržnost týmu, jsou podobnost mezi zájmy členů, velikostí skupiny, společnými úspěchy a hrozbou externích konkurentů. Existují různé způsoby, jak zlepšit soudržnost týmu, například posílení postavení členů skupiny, řešení sporů a ocenění každého přispěného.

Celkově bylo zjištěno, že týmová soudržnost poskytuje několik výhod. Členové týmu, kteří pracují soudržně, pravděpodobně dosáhnou svých cílů rychleji a efektivněji. Dva, jednotlivci v soudržných týmech zažívají větší spokojenost. Tito členové také zůstávají optimističtí a trpí méně sociálními problémy než ti, kteří pracují v nesoudržných skupinách.

Související čtení

Děkujeme, že jste si přečetli finančního průvodce k soudržnosti týmu. Abychom vám pomohli v kariérním postupu, podívejte se na další zdroje níže:

  • Morálka zaměstnanců Morálka zaměstnanců Morálka zaměstnanců je definována jako celková spokojenost, výhled a pocit pohody, které zaměstnanec na pracovišti má. Jinými slovy, odkazuje na to, jak spokojení zaměstnanci cítí své pracovní prostředí. Morálka zaměstnanců je pro mnoho podniků důležitá díky přímému účinku na
  • Groupthink Groupthink Groupthink je termín vyvinutý sociálním psychologem Irvingem Janisem v roce 1972 k popisu chybných rozhodnutí skupiny v důsledku skupinových tlaků. Groupthink je jev, při kterém se způsoby přístupu k problémům nebo záležitostem zabývají konsensem skupiny spíše než jednotlivci jednajícími samostatně.
  • Mezilidská inteligence Mezilidská inteligence Mezilidská inteligence označuje schopnost člověka dobře se stýkat s lidmi a řídit vztahy. Umožňuje lidem pochopit potřeby a motivaci lidí kolem nich, což pomáhá posílit jejich celkový vliv. Lidé s mezilidskou inteligencí
  • Sítě a budování vztahů (část 3) Síťování a budování vztahů (část 3) Tento článek je součástí řady užitečných tipů, které vám pomohou najít úspěch v budování sítí a budování vztahů ve vaší společnosti. Pokud se chceme ve své kariéře posunout kupředu, budování vztahů je prvním krokem k cestě k úspěchu.

Poslední příspěvky