Fisherova rovnice - přehled, vzorec a příklad

Fisherova rovnice je koncept v ekonomii, který popisuje vztah mezi nominálními a reálnými úrokovými sazbami pod vlivem inflace Inflace Inflace je ekonomický koncept, který odkazuje na zvýšení cenové hladiny zboží po stanovenou dobu. Nárůst cenové hladiny znamená, že měna v dané ekonomice ztrácí kupní sílu (tj. Za stejnou částku peněz lze nakoupit méně). . Rovnice uvádí, že nominální úroková sazba se rovná součtu reálné úrokové sazby plus inflace.

Fisherova rovnice se často používá v situacích, kdy investoři nebo věřitelé žádají o další odměnu k vyrovnání ztrát kupní síly v důsledku vysoké inflace.

Fisherova rovnice

Koncept je široce používán v oblasti financí a ekonomiky. Často se používá při výpočtu návratnosti investic Návratnost investic (ROI) Návratnost investic (ROI) je měřítkem výkonu používaným k vyhodnocení návratnosti investice nebo porovnání efektivity různých investic. nebo v predikci chování nominálních a reálných úrokových sazeb. Jedním z příkladů je situace, kdy chce investor určit skutečnou (skutečnou) úrokovou sazbu vydělanou na investici po zohlednění vlivu inflace.

Jeden zvláštní význam Fisherovy rovnice souvisí s měnovou politikou Měnová politika Měnová politika je hospodářská politika, která řídí velikost a tempo růstu peněžní zásoby v ekonomice. Je to mocný nástroj k regulaci makroekonomických proměnných, jako je inflace a nezaměstnanost. . Rovnice odhaluje, že měnová politika pohybuje inflací a nominální úrokovou sazbou společně stejným směrem. Na druhou stranu měnová politika obecně neovlivňuje skutečnou úrokovou sazbu.

Americký ekonom Irving Fisher navrhl rovnici.

Fisherova rovnice

Fisherova rovnice je vyjádřena pomocí následujícího vzorce:

(1 + i) = (1 + r) (1 + π)

Kde:

i - nominální úroková sazba

r - skutečná úroková sazba

π - míra inflace

Lze však také použít přibližnou verzi předchozího vzorce:

i ≈ r + π

Příklad Fisherovy rovnice

Předpokládejme, že Sam vlastní investiční portfolio. V loňském roce si portfolio vydělalo 3,25%. Míra inflace v loňském roce se však pohybovala kolem 2%. Sam chce zjistit skutečný výnos, který získal ze svého portfolia. Abychom zjistili skutečnou míru návratnosti, použijeme Fisherovu rovnici. Rovnice uvádí, že:

(1 + i) = (1 + r) (1 + π)

Můžeme změnit uspořádání rovnice a najít skutečnou úrokovou sazbu:

Reálná úroková sazba - vzorec

Skutečná úroková sazba nebo skutečná návratnost investic portfolia se tedy rovná:

Skutečná úroková sazba - řešení

Skutečný zájem, který Samovo investiční portfolio v loňském roce vydělalo po zohlednění inflace, je 1,26%.

Související čtení

Děkujeme, že jste si přečetli finanční vysvětlení Fisherovy rovnice. Finance nabízí analytika pro finanční modelování a oceňování (FMVA) ™ Certifikace FMVA®. Připojte se k více než 350 600 studentům, kteří pracují pro společnosti jako Amazon, J.P. Morgan a certifikační program Ferrari pro ty, kteří chtějí posunout svou kariéru na další úroveň. Chcete-li se neustále učit a rozvíjet svou kariéru, budou užitečné následující finanční zdroje:

  • Efektivní roční úroková sazba Efektivní roční úroková sazba Efektivní roční úroková sazba (EAR) je úroková sazba, která je upravena o složení za dané období. Jednoduše řečeno, efektivní
  • Plovoucí úroková sazba Plovoucí úroková sazba Plovoucí úroková sazba označuje proměnlivou úrokovou sazbu, která se mění po dobu trvání dluhového závazku. Je to opak pevné sazby.
  • Tržní riziková prémie Tržní riziková prémie Tržní riziková prémie je další výnos, který investor očekává od držení rizikového tržního portfolia namísto bezrizikových aktiv.
  • Normativní ekonomie Normativní ekonomie Normativní ekonomie je myšlenkový směr, který věří, že ekonomie jako předmět by měla předávat prohlášení o hodnotě, úsudky a názory na hospodářské politiky, prohlášení a projekty. Vyhodnocuje situace a výsledky ekonomického chování jako morálně dobré nebo špatné.

Poslední příspěvky