Boot Camp pro finanční modelování - Corporate Finance Institute

Certifikační program FMVA společnosti Finance Certifikace FMVA® Připojte se k více než 350 600 studentům, kteří pracují pro společnosti jako Amazon, J.P. Morgan a Ferrari, je typem výcvikového tábora finančního modelování pro finanční analytiky, kteří chtějí posunout svou kariéru na další úroveň. Program zaváděcího tábora zahrnuje účetnictví Teorie finančního účetnictví Teorie finančního účetnictví vysvětluje „proč“, které stojí za účetnictvím - důvody, proč jsou transakce vykazovány určitými způsoby. Tato příručka vám pomůže pochopit hlavní principy, které stojí za teorií finančního účetnictví, financemi, Excelem, prezentacemi, PowerPointem, grafy, grafy, finanční analýzou Analýza účetní závěrky Jak provádět analýzu účetní závěrky. Tato příručka vás naučí provádět analýzu finančního výkazu výkazu zisku a ztráty, rozvahy a výkazu peněžních toků včetně marží, poměrů, růstu, likvidity, pákového efektu, míry návratnosti a ziskovosti. , oceňování, modelování a strategie. Očekává se, že dokončení programu bude trvat přibližně 100 hodin.

Boot Camp pro finanční modelování

Poslední příspěvky