Financial Modeling Plug - Corporate Finance Institute

Finanční modelování Co je finanční modelování Finanční modelování se provádí v aplikaci Excel za účelem předpovědi finanční výkonnosti společnosti. Přehled toho, co je finanční modelování, jak a proč stavět model. plug is when there is a formula that automatically makes the balance balance balance. Obvykle se nastavuje jako hotovostní zůstatek nebo krátkodobý dluh Čistý dluh Čistý dluh = celkový dluh - hotovost. Čistý dluh je metrika finanční likvidity, která měří schopnost společnosti splácet všechny své dluhy, pokud by byly dnes splatné. Porovnává celkový dluh společnosti s jejími likvidními aktivy. rozvaha a počítá se jako rozdíl mezi všemi ostatními aktivy a závazky v rozvaze Rozvaha Rozvaha je jednou ze tří základních finančních výkazů. Tato prohlášení jsou klíčová jak pro finanční modelování, tak pro účetnictví. Rozvaha zobrazuje celková aktiva společnosti a způsob, jakým jsou tato aktiva financována prostřednictvím dluhu nebo vlastního kapitálu. Aktiva = pasiva + vlastní kapitál, kromě této jedné položky. Při vytváření finančních modelů se důrazně doporučuje nepoužívat zástrčku, protože tím zakryjete skutečnost, že model může obsahovat chyby.

Finanční modelování Plug

Poslední příspěvky