Vlastnosti vedení - Seznam nejlepších vlastností efektivního vůdce

Vlastnosti vedení odkazují na osobní vlastnosti, které definují efektivní vůdce. Vedení označuje schopnost jednotlivce nebo organizace řídit jednotlivce, týmy nebo organizace. Podniková struktura Podniková struktura se týká organizace různých oddělení nebo obchodních jednotek ve společnosti. V závislosti na cílech společnosti a průmyslovém odvětví směřujících k plnění cílů a záměrů. Hraje důležitou funkci v managementu, protože pomáhá maximalizovat efektivitu Úspory z rozsahu Úspory z rozsahu jsou ekonomický koncept, který odkazuje na snížení celkových výrobních nákladů, pokud se řada produktů vyrábí spíše společně než samostatně. a dosáhnout strategických a organizačních cílů Firemní strategie Firemní strategie se zaměřuje na to, jak řídit zdroje, rizika a návratnost napříč firmou, na rozdíl od pohledu na konkurenční výhody v obchodní strategii. Vedoucí pomáhají motivovat ostatní, poskytovat vedení, budovat morálku, zlepšovat pracovní prostředí a zahájit akci.

Téma rysy vedení

Seznam efektivních rysů vedení

Běžná mylná představa je, že jednotlivci mají přirozeně nadané vůdčí schopnosti. Pravdou je, že vůdčí vlastnosti, stejně jako jiné dovednosti, lze získat časem a praxí. Níže je sedm vlastností efektivního vůdce:

1. Efektivní komunikátory

Vedoucí pracovníci jsou vynikající komunikátoři, kteří jsou schopni jasně a výstižně vysvětlit problémy a řešení. Vedoucí vědí, kdy mluvit a kdy poslouchat. Vedoucí jsou navíc schopni komunikovat na různých úrovních: individuální, prostřednictvím telefonu, e-mailu atd.

2. Odpovědný a odpovědný

Vedoucí představitelé jsou odpovědní a přebírají odpovědnost za jakékoli chyby. Vedoucí pracovníci podporují a povzbuzují individualitu při dodržování organizační struktury, pravidel a politik, které je třeba dodržovat.

3. Dlouhodobí myslitelé

Vůdci jsou vizionáři. O tom svědčí vůdčí rys schopnosti plánovat budoucnost prostřednictvím konkrétních a měřitelných cílů. Chápou potřebu neustálých změn a jsou otevřeni zkoušení nových přístupů k řešení problémů nebo zlepšování procesů.

4. Vlastní motivace

Vedoucí jsou sebemotivovaní a jsou schopni pokračovat a dosahovat cílů navzdory neúspěchům. Dobří vůdci se navíc snaží překonat, nejen splnit očekávání.

5. Jistý

Prakticky všichni dobří vůdci sdílejí vůdčí rys důvěry. Jsou schopni činit těžká rozhodnutí a vést s autoritou. Díky své sebevědomí mohou vedoucí uklidnit a inspirovat ostatní, navázat otevřenou komunikaci a podpořit týmovou práci.

6. Orientováno na lidi

Vedoucími jsou obvykle lidé a týmoví hráči. Jsou schopni podporovat týmovou kulturu, zapojovat ostatní do rozhodování a projevovat zájem o každého člena týmu. Díky tomu, že jsou vedoucí orientovaní na lidi, jsou schopni energizovat a motivovat ostatní. Tím, že se každý jednotlivec cítí důležitý a zásadní pro úspěch týmu, zajišťuje nejlepší úsilí každého člena týmu.

7. Emocionálně stabilní

Vedoucí pracovníci mají dobrou kontrolu a regulaci nad svým chováním a jsou schopni tolerovat frustraci a stres. Vedoucí jsou schopni vyrovnat se se změnami v prostředí bez intenzivní emoční reakce.

Rysy špatného vůdce

Níže jsou uvedeny vlastnosti, které špatní vůdci běžně vykazují:

 • Příliš panovačný
 • Strach ze změny
 • Neochotný nebo neschopný efektivně komunikovat
 • Odmítnutí jiných nápadů, než jsou jejich vlastní
 • Chybí empatie
 • Nekonzistentní
 • Spíše obviňovat jiné než přijímat odpovědnost sami
 • Nerozhodný

Špatný vůdce

Testy osobnosti na vlastnosti vedení

K dispozici je několik testů, které vám pomohou určit vaši osobnost, silné stránky a vlastnosti. Tyto testy zahrnují následující:

 • Myers Briggs Type Indicator (MBTI)
 • DISC profil
 • Vyhledávač síly
 • Wealth Dynamics Profile

Myers Briggs Type Indicator je jedním z nejuznávanějších a nejpoužívanějších nástrojů pro hodnocení osobnostního typu. Indikátor typu Myers Briggs lze použít jako vodítko, který vám pomůže identifikovat silné a slabé stránky a způsob, jakým vnímáte a zpracováváte informace. Ve skutečnosti více než 80% společností z žebříčku Fortune 100 spoléhá na testy, jako je Myers Briggs, které pomáhají budovat efektivní a zdravou organizaci.

Další zdroje

Děkujeme, že jste si přečetli finančního průvodce po vůdčích vlastnostech. Chcete-li se stále více učit a rozvíjet svou kariéru, podívejte se na následující bezplatné finanční zdroje:

 • Mezilidské dovednosti Mezilidské dovednosti Mezilidské dovednosti jsou dovednosti potřebné k efektivní komunikaci, interakci a práci s jednotlivci a skupinami. Lidé s dobrými mezilidskými dovednostmi jsou silnými verbálními i neverbálními komunikátory a jsou často považováni za „dobré s lidmi“.
 • Osobní značka Osobní značka Naše osobní značka je to, co lidé považují za naši identitu, za koho nás vidí a jaké vlastnosti a věci si s námi spojují. Odhaluje, kdo jsme, co nabízíme a co si vážíme. Když pracujeme ve společnosti, naši kolegové o nás vytvářejí vnímání na základě toho, jak se jim prezentujeme.
 • Průvodce analytikem Trifecta Průvodce analytikem Trifecta® Konečný průvodce tím, jak být prvotřídním finančním analytikem. Chcete být prvotřídním finančním analytikem? Hledáte nejlepší osvědčené postupy v oboru a vyčníváte z davu? Náš proces s názvem The Analyst Trifecta® se skládá z analytiky, prezentace a měkkých dovedností
 • Finanční kariéra mapa

Poslední příspěvky