Šablona zisku na akcii proforma - Stáhněte si šablonu aplikace Excel zdarma

Tato šablona výdělků na akcii proforma ukazuje, jak vypočítat zisk na akcii za předpokladu fúze a akvizice Proces fúzí a akvizic M&A Tento průvodce vás provede všemi kroky procesu M&A. Zjistěte, jak se dokončují fúze, akvizice a dohody. V této příručce načrtneme proces akvizice od začátku do konce, různé typy nabyvatelů (strategické vs. finanční nákupy), důležitost synergií a transakční náklady.

Zde je náhled šablony proforma EPS:

Screenshot proforma výdělku na akcii

Stáhněte si šablonu zdarma

Zadejte své jméno a e-mail do níže uvedeného formuláře a stáhněte si bezplatnou šablonu hned teď!

Proforma zisk na akcii (EPS) je výpočet EPS za předpokladu fúze a akvizice Mergers Acquisitions M&A Process Tato příručka vás provede všemi kroky procesu M&A. Zjistěte, jak se dokončují fúze, akvizice a dohody. V této příručce načrtneme proces akvizice od začátku do konce, různé typy nabyvatelů (strategické vs. finanční nákupy), důležitost synergií a transakční náklady (M&A) a všechny finanční metriky a také počet akcií v oběhu, jsou aktualizovány tak, aby odrážely transakci. „Pro forma“ v latině znamená „kvůli formě“. V tomto případě se jedná o výpočet vzorce EPS zisk na akcii (EPS), což je finanční poměr, který vydělí čistý zisk dostupný běžným akcionářům průměrnými nevyřízenými akciemi za určité časové období. Vzorec EPS naznačuje schopnost společnosti vytvářet čistý zisk pro běžné akcionáře. „Kvůli formě“ v případě akvizice.

Základní EPS se počítá vydělením čistého zisku firmy Čistý příjem Čistý příjem je klíčovou řádkovou položkou nejen ve výkazu zisku a ztráty, ale ve všech třech hlavních finančních výkazech. Čistý zisk je sice dosažen prostřednictvím výkazu zisku a ztráty, ale také v rozvaze a výkazu peněžních toků. váženými akciemi v oběhu. Pro forma EPS na druhé straně přidává čistý příjem cílové firmy a jakékoli další synergie M&A Synergies M&A Synergies nastávají, když je hodnota sloučené společnosti vyšší než součet obou jednotlivých společností. 10 způsobů, jak odhadnout provozní synergie v dohodách o fúzích a akvizicích, je: 1) analyzovat počet zaměstnanců, 2) hledat způsoby, jak konsolidovat dodavatele, 3) vyhodnotit jakékoli úspory v ústředí nebo nájmu 4) odhadnout hodnotu ušetřenou sdílením nebo přírůstkovými úpravami čitatele přidávání nových akcií Sklad Co je to akcie? Jednotlivec, který vlastní akcie ve společnosti, se nazývá akcionář a má nárok na část zbytkového majetku a výnosů společnosti (pokud by byla společnost někdy zrušena). Pojmy „akcie“, „akcie“ a „vlastní kapitál“ jsou používány zaměnitelně. vydané na základě akvizice jmenovateli.

Více šablon zdarma

Další zdroje najdete v naší knihovně obchodních šablon, kde si můžete stáhnout řadu bezplatných šablon pro modelování Excel, prezentaci v PowerPointu a Word.

  • Šablony pro modelování Excel Šablony pro Excel a finanční modely Stáhněte si šablony bezplatných finančních modelů - knihovna tabulkových financí obsahuje šablonu finančního modelu se 3 výpisy, model DCF, plán dluhu, plán odpisů, kapitálové výdaje, úroky, rozpočty, výdaje, předpovědi, grafy, grafy, časové plány , ocenění, srovnatelná analýza společnosti, více šablon Excel
  • PowerPoint prezentační šablony
  • Šablony transakčních dokumentů Šablony Bezplatné obchodní šablony pro použití v osobním nebo pracovním životě. Šablony zahrnují Excel, Word a PowerPoint. Ty lze použít pro transakce, právní, finanční modelování, finanční analýzy, obchodní plánování a obchodní analýzy.

Poslední příspěvky