Záloha - přehled, využití v podnikání, rizika

Záloha je platba za zboží nebo službu Produkty a služby Produktem je hmotná položka, která je uvedena na trh za účelem získání, pozornosti nebo spotřeby, zatímco služba je nehmotnou položkou, která vzniká před dodáním. Od kupujícího může být požadováno, aby zajistil zálohu na uvedený výrobek nebo službu nebo zaplatil výrobní náklady.

Platba předem

Zůstatek platby lze požadovat ve splátkách jako pokračující součást pokročilé platební struktury nebo na konci při dodání zboží nebo služby. Kapitál poskytnutý jako součást zálohové platby může být kritickou součástí struktury financování podniku, zejména při pořizování nákladných strojů nebo logistiky. Logistika Logistika nebo logistické plánování se týká procesu, který podnik používá ke koordinaci svého operace dodavatelského řetězce. Zahrnuje širokou škálu.

Pokročilé platby ve velkých firmách

Společnosti, které vyrábějí velké a drahé stroje - jako jsou stíhací letadla nebo komerční letadla - často požadují zálohy jako součást platební struktury pro dodání. Existuje mnoho důvodů, proč je to v jejich nejlepším zájmu. První je především to, že ukazuje závazek kupujícího, že jsou investováni do dodání produktu. Je to významné gesto, zvláště pokud je platba nevratná a podstatná.

Druhým důvodem je, že poskytuje kapitál na financování nákladných projektů. Ve výše uvedeném příkladu letadla může poskytnout potřebný kapitál potřebný k vybudování něčeho, co by nakonec mohlo stát stovky milionů dolarů. Pomůže výrobcům letadel vyhýbat se penězům do banky nebo finanční instituce.

Kritika existuje u některých velkých podniků, které používají tento typ platební metody. Když společnosti žádají o zálohy od běžných spotřebitelů, může to vypadat jako společnost, která masově požaduje bezúročnou půjčku. Je to však také účinný způsob podpory nedostatku produktů. Nedostatek, také známý jako nedostatek, je ekonomický termín používaný k označení rozdílu mezi nedostatečnými zdroji a mnoha teoretickými potřebami, které lidé očekávají, že budou zmíněným zdrojem uspokojeny. Výsledkem je, že lidé jsou nuceni rozhodovat, jak nejlépe přidělit omezený zdroj, což je efektivní marketingový nástroj.

Pokročilé platby při spuštění

Jednou z kritických složek při zahájení činnosti je získávání kapitálu a financování. Podnikatelům často chybí stávající kapitál potřebný k tomu, aby mohli sami financovat a rozvíjet své podnikání. Online platformy, jako je Kickstarter, jsou jedním ze způsobů, jak mohou začínající podnikatelé získat přístup k financování na vybudování svého produktu a jeho uvedení na trh.

S tímto typem získávání kapitálu provádějí přispěvatelé, kteří mají zájem, zálohové platby za produkty, které chtějí, aby společnost vyráběla. Dělají to proto, aby získali bonusy pro přispěvatele, nebo aby byli mezi prvními, kteří produkt obdrží. Tyto typy pokročilých plateb jsou dokončeny jako jedinečný způsob uvádění produktů na trh, které by jinak nikdy nemohly být uvedeny na trh.

Rizika s pokročilými platbami: vrácení peněz

Jednou z potenciálních nevýhod, která existuje při použití pokročilé platební metody jako spotřebitele, je to, že v případě bankrotu společnosti, do které investujete, můžete narazit na potíže s navrácením kapitálu. Bez silné smlouvy, která může chránit vaši platbu, se můžete ocitnout ve zdlouhavé právní bitvě o vrácení platby.

Výše uvedené zdůrazňuje kritický důvod pro úplné pochopení podstaty zálohové platby, na kterou přispíváte. Přitom pochopíte náklady příležitosti Možnosti nákladů Náklady příležitosti jsou jedním z klíčových konceptů při studiu ekonomie a převládají v různých rozhodovacích procesech. Náklady příležitosti jsou hodnotou další nejlepší alternativní ušlé. dělat to.

Platformy jako Kickstarter často využívají prahovou bariéru, kterou musí navyšovat kapitál, aby jim bylo umožněno sbírat peníze, které získali. Přispěvatelům může poskytnout klid a efektivní způsob, jak získat zpět své peníze, pokud ostatní spotřebitelé nesdílejí svůj optimismus ohledně produktu nebo služby, a přestanou být finančně životaschopní.

souhrn

Pokročilé platby jsou obecně platby za zboží nebo službu před dodáním - platí se jednorázově nebo ve splátkách. Jsou dokončeny jako způsob získávání kapitálu a pomáhají společnostem poskytnout potřebné finanční prostředky na výrobu drahých produktů.

Pokročilé platby jsou pro spotřebitele způsob, jak prokázat svůj závazek k nákupu produktu, jehož dokončení trvá mnoho měsíců nebo let - jako v letadle. Silné smlouvy pomáhají zmírnit některá rizika při poskytování pokročilých plateb jako spotřebitel.

Pokročilé platby mohou být také účinným marketingovým nástrojem, protože podporují nedostatek a vytvářejí marketingové vzrušení kolem připravovaného produktu.

Platformy jako Kickstarter poskytují podnikatelům inovativní způsob, jak získávat peníze pomocí pokročilé platební metody, aby pomohli vyvíjet své produkty.

Související čtení

Finance je oficiálním poskytovatelem Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ Certifikace CBCA ™ Certifikace Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ je celosvětovým standardem pro úvěrové analytiky, který zahrnuje finance, účetnictví, kreditní analýzu, analýzu peněžních toků, modelování smluv, splácení půjček atd. certifikační program, jehož cílem je transformovat kohokoli na špičkového finančního analytika.

Abychom se dál učili a rozvíjeli své znalosti finanční analýzy, velmi doporučujeme další zdroje uvedené níže:

  • Záloha Záloha Záloha je jakákoli platba, která je provedena před oficiálním datem splatnosti. Zálohy lze uhradit za zboží a služby nebo za účelem vyrovnání dluhu. Lze je rozdělit do dvou skupin: Kompletní platby předem a Částečné platby předem.
  • Splátkový úvěr Splátkový úvěr Splátkový úvěr označuje komerční i osobní půjčky, které jsou poskytovány dlužníkům a které vyžadují pravidelné splátky. Každý z pravidelných
  • Práva na hypotéku (MSR) Práva na hypotéku (MSR) Práva na hypotéku (MSR) jsou zvláštní ujednání, kdy třetí strana slibuje inkaso splátek hypotéky jménem věřitele výměnou za
  • Metriky ocenění při spuštění Metriky hodnocení při spuštění (pro internetové společnosti) Metriky ocenění při spuštění pro internetové společnosti. Tato příručka popisuje 17 nejdůležitějších metrik oceňování elektronického obchodování pro internet, které se začínají oceňovat

Poslední příspěvky

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found