Formulář 4797 - Co je to? Zisky z prodeje podnikatelského majetku

Formulář 4797 je daňový formulář, který je třeba podat u Internal Revenue Service (IRS) za veškeré zisky z prodeje nebo převodu obchodního majetku, mimo jiné včetně nemovitostí generujících příjmy z pronájmu a nemovitostí používaných pro průmyslové, zemědělské nebo těžební zdroje. Vždy se poraďte s profesionálním daňovým poradcem, abyste zjistili, zda jste povinni podat formulář 4797 nebo ne.

tvoří 4797 téma

Klasifikace majetku podle formuláře 4797

Je důležité pečlivě zkontrolovat web IRS (//www.irs.gov/), abyste zjistili, zda je vaše nemovitost považována za obchodní nemovitost či nikoli a zda vyžaduje vyplnění formuláře.

Možné výjimky zahrnují primární bydliště, která byla částečně použita k výdělku z podnikání, ale jejich hlavním účelem je bydlení. To může být případ mnoha podnikatelů, nezávislých dodavatelů a dalších, kteří generují své příjmy z domova.

Amortizace

Na základě užívání a klasifikace majetku lze zohlednit odpisy, které se použijí ke snížení účetní hodnoty majetku, a tím ke snížení zdanitelného zisku.

Daňová událost pro akcionáře

V závislosti na vlastnické struktuře a nastavení investice mohou další akcionáři, partneři nebo investoři také zaznamenat daňovou událost, když je nemovitost prodána a je podán formulář 4797.

Nezapomeňte se poradit s profesionálním daňovým poradcem, abyste zjistili dopad prodeje nemovitosti na ostatní akcionáře nebo investory.

Dodatečné zdroje

Děkujeme, že jste si přečetli úvodní příručku Finance k pochopení toho, co je to formulář 4797 a proč je to důležité. Vždy je důležité získat profesionální daňové poradenství a zajistit, že plně vyhovujete všem předpisům a požadavkům IRS.

Posláním Finance je pomoci vám stát se světovým finančním analytikem. S ohledem na tento cíl vám tyto další finanční zdroje pomohou na vaší cestě:

  • Daňové štíty Daňový štít Daňový štít je povolený odpočet od zdanitelného příjmu, jehož výsledkem je snížení dlužných daní. Hodnota těchto štítů závisí na efektivní daňové sazbě pro společnost nebo jednotlivce. Mezi běžné odpočitatelné náklady patří odpisy, amortizace, splátky hypotéky a úrokové náklady
  • Štíty na daň z úroků Štíty na daň z úroků Termín „štít na úrokovou daň“ označuje sníženou daň z příjmu způsobenou srážkami ze zdanitelného příjmu z úrokového nákladu společnosti.
  • Daňové ráje Daňový ráj Daňovým rájem nebo offshore finančním centrem je jakákoli země nebo jurisdikce, která nabízí minimální daňovou povinnost zahraničním fyzickým osobám a podnikům.
  • Pozemky a zařízení PP&E (Pozemky, budovy a zařízení) PP&E (Pozemky, budovy a zařízení) je jedním ze základních dlouhodobých aktiv v rozvaze. PP&E je ovlivněna Capexem, Odpisy a Akvizicemi / Dispozicemi dlouhodobého majetku. Tato aktiva hrají klíčovou roli ve finančním plánování a analýze operací společnosti a budoucích výdajů

Poslední příspěvky