Co jsou štíty na úrokovou daň? - Použijte úrokové výdaje ke snížení daní

Pojem „štít na úrokovou daň“ označuje sníženou daň z příjmu způsobenou odpočty od zdanitelného příjmu z úrokového nákladu společnosti Úrokový náklad Úrokový náklad vyplývá ze společnosti, která financuje prostřednictvím dluhu nebo leasingu kapitálu. Úroky se nacházejí ve výkazu zisku a ztráty, ale lze je vypočítat také pomocí dluhového plánu. Rozvrh by měl nastínit všechny hlavní dluhy, které má společnost ve své rozvaze, a vypočítat úrok vynásobením. Existují například případy, kdy hypotéky mohou mít pro kupující štít na daň z úroků, protože úrok z hypotéky je odečitatelný od příjmu. Jedním z hlavních cílů společností je co nejvíce snížit jejich daňovou povinnost. Štíty na úrokovou daň podněcují firmy k financování projektů s dluhy, protože dividendy vyplácené kapitálovým investorům nelze odečíst.

téma štítu na daň z úroků

Ocenění štítu na úrokovou daň

Při ocenění štítu z úrokové daně kapitalizuje hodnotu firmy a omezuje také daňové výhody dluhu. Úrokové výdaje jsou považovány za daňově uznatelné, takže daňové štíty jsou velmi důležité, protože firmy mohou získat výhody ze strukturování těchto ujednání. Štít daně z úroků je kladný, když je EBIT vyšší než splátka úroku. Je také důležité mít na paměti, že hodnota štítu úrokové daně je současná hodnota všech štítů úrokové daně.

Daňový štít pro fyzické osoby

Jednotlivci mohou také využít daňový štít. To je velmi užitečné, když si chcete koupit dům s půjčkou nebo hypotékou. Při získání domu s hypotékou jsou úrokové náklady daňově uznatelné, což znamená, že z toho může osoba získat výhody, protože se může započítat proti jejímu zdanitelnému příjmu. Díky tomu můžete snížit daňovou povinnost.

Je důležité pochopit, jak funguje štít úrokové daně, protože je považován za podstatnou součást oceňování podniku. Každá země se liší, pokud jde o štít daně z úroků, který mohou jednotlivci i podniky získat. Výhody nakonec závisí na peněžním toku a celkové daňové sazbě daňového poplatníka. Vlády poskytují ochranu proti úrokovým daním s cílem podpořit více investic pro společnosti a firmy i pro jednotlivce

Dodatečné zdroje

Chcete-li se dál učit a rozvíjet svou kariéru, přečtěte si následující finanční zdroje

  • Daňový štít Daňový štít Daňový štít je povolený odpočet od zdanitelného příjmu, který má za následek snížení dlužných daní. Hodnota těchto štítů závisí na efektivní daňové sazbě pro společnost nebo jednotlivce. Mezi běžné odpočitatelné náklady patří odpisy, amortizace, splátky hypotéky a úrokové náklady
  • Náklady na dluh Náklady na dluh Náklady na dluh jsou výnos, který společnost poskytuje svým dlužníkům a věřitelům. Náklady na dluh se používají při výpočtech WACC pro analýzu ocenění.
  • Co je to WACC
  • Co je finanční modelování Co je finanční modelování Finanční modelování se provádí v aplikaci Excel za účelem předpovědi finanční výkonnosti společnosti. Přehled toho, co je finanční modelování, jak a proč stavět model.

Poslední příspěvky