Šablona rozvahy - Stáhněte si šablonu aplikace Excel zdarma

Tato šablona rozvahy vám poskytuje základ pro sestavení finančního výkazu vaší společnosti, který zobrazuje celková aktiva Typy aktiv Mezi běžné typy aktiv patří běžná, dlouhodobá, fyzická, nehmotná, provozní a neprovozní. Správná identifikace a závazky Druhy závazků Existují tři hlavní typy závazků: ​​krátkodobé, dlouhodobé a podmíněné závazky. Závazky jsou právní závazky nebo dluhy vůči jiné osobě nebo společnosti. Jinými slovy, závazky jsou budoucími oběťmi ekonomických výhod, které musí účetní jednotka přinést, a vlastní kapitál akcionářů Vlastní kapitál Vlastní kapitál akcionářů (také známý jako Vlastní kapitál akcionářů) je účet v rozvaze společnosti, který se skládá ze základního kapitálu a nerozděleného zisku . Představuje také zbytkovou hodnotu aktiv mínus pasiva. Přeskupením původní účetní rovnice získáme Akcionáři Vlastní kapitál = Aktiva - pasiva.

Zde je snímek šablony rozvahy:

Screenshot šablony rozvahy

Stáhněte si šablonu zdarma

Zadejte své jméno a e-mail do níže uvedeného formuláře a stáhněte si bezplatnou šablonu hned teď!

Rozvaha je založena na základní rovnici: Aktiva = pasiva + vlastní kapitál.

Pomocí této šablony můžete přidávat a odebírat řádkové položky pod každým z košů podle oboru: aktuální aktiva Aktuální aktiva Aktuální aktiva jsou všechna aktiva, která lze přiměřeně převést na hotovost do jednoho roku. Obvykle se používají k měření likvidity společnosti. , dlouhodobá aktiva, krátkodobé závazky Krátkodobé závazky Krátkodobé závazky jsou finanční závazky podnikatelského subjektu, které jsou splatné do jednoho roku. Společnost je zobrazuje v rozvaze. Závazek nastává, když společnost prošla transakcí, která vyvolala očekávání budoucího odtoku hotovosti nebo jiných ekonomických zdrojů. , dlouhodobé závazky Dlouhodobý dluh Dlouhodobý dluh (LTD) je jakékoli množství nesplacených dluhů, které společnost drží, se splatností 12 měsíců nebo delší. V rozvaze společnosti je klasifikován jako dlouhodobý závazek. Doba splatnosti pro LTD se může pohybovat kdekoli od 12 měsíců do 30 a více let a typy dluhů mohou zahrnovat dluhopisy, hypotéky a vlastní kapitál Vlastní kapitál Ve financích a účetnictví je vlastní kapitál hodnotou, kterou lze připsat podniku. Účetní hodnota vlastního kapitálu je rozdíl mezi aktivy a pasivy. Pak můžete vypočítat různé finanční poměry Pákové poměry Pákový poměr udává úroveň dluhu vzniklého obchodnímu subjektu oproti několika dalším účtům v jeho rozvaze, výkazu zisku a ztráty nebo výkazu peněžních toků. Šablona aplikace Excel k určení, jak dobře si vaše společnost vede, jak je kapalná nebo rozpouštědlová a jak efektivní je.

Jednou z největších výzev při aktualizaci rozvahy je zajistit, aby se celková aktiva a celková pasiva a částky vlastního kapitálu shodovaly. Pomocí řádku „Zkontrolovat“ můžete okamžitě zjistit nerovnováhu mezi celkovými aktivy a celkovými pasivy a částkami vlastního kapitálu akcionářů a opravit problém!

Více šablon zdarma

Další zdroje najdete v naší knihovně obchodních šablon, kde si můžete stáhnout řadu bezplatných modelů pro Excel, prezentací PowerPoint a šablon dokumentů Word.

  • Šablony pro modelování Excel Šablony pro Excel a finanční modely Stáhněte si šablony bezplatných finančních modelů - knihovna tabulkových financí obsahuje šablonu finančního modelu se 3 výpisy, model DCF, plán dluhu, plán odpisů, kapitálové výdaje, úroky, rozpočty, výdaje, předpovědi, grafy, grafy, časové plány , ocenění, srovnatelná analýza společnosti, více šablon Excel
  • PowerPoint prezentační šablony
  • Šablony transakčních dokumentů Šablony Bezplatné obchodní šablony pro použití v osobním nebo pracovním životě. Šablony zahrnují Excel, Word a PowerPoint. Ty lze použít pro transakce, právní, finanční modelování, finanční analýzy, obchodní plánování a obchodní analýzy.

Poslední příspěvky