Välgörenhetsorganisation:

SAM-Hjälp

Sam-Hjälp är en förening med drygt 1000 medlemmar. Föreningens målsättning är att bedriva humanitär verksamhet på kristen grund.