Välgörenhetsorganisation:

Plan Sverige

Plan International Sverige är en internationell barnrättsorganisation.