Välgörenhetsorganisation:

Kvinna till Kvinna

Kvinna till Kvinna stödjer över 100 kvinnoorganisationer i fem konfliktdrabbade regioner – Central- och Västafrika, Mellanöstern, Södra Kaukasien och Västra Balkan.