Välgörenhetsorganisation:

Bris

Bris är en ideell barnrättsorganisation. Vårt arbete kretsar kring stöd och hjälp till utsatta barn och unga.