Vad är ett 90-konto?

Svenska hushåll skänker varje år flera miljarder kronor till välgörenhet och den stora merparten går till så kallade 90-konton. Men vad är egentligen ett 90-konto?

Ett 90-konto är ett plusgirokonto som kontrolleras av den ideella föreningen Svensk Insamlingskontroll och som börjar med just siffran 90.

Barncancerfonden har till exempel plusgiro 902090-0 och FNs flyktingorgan UNHCR har 900164-5.

I Sverige finns inga lagar som kontrollerar hur insamlingar av pengar skall gå till. De flesta vill såklart väl men det finns också oseriösa aktörer. Svensk Insamlingskontroll är en förening som har satt upp egna regler och krav för att kunna försäkra dig om att pengarna går fram till det ändamål som du har skänkt pengar till.

Bland annat så måste organisationerna uppfylla dessa krav:

  • Minst 75% av insamlade pengar skall gå till insamlingens ändamål
  • Organisationens ekonomi skall granskas av auktoriserad revisor
  • Marknadsföringen skall vara etiskt och ekonomiskt försvarlig
  • Kontot får inte användas till annat ändamål än det som godkändes av Svensk Insamlingskontroll.

Kort och gott så är ett 90-konto en kvalitetsstämpel på organisationen som du skänker pengar till. För att du inte skall känna dig lurad. Därför har vi på Robin Good gjort ett aktivt val att bara ha med organisationer med 90-konton.

Vilken organisation skulle du vilja kunna skicka pengar till när du handlar via Robin Good?

Vill du veta mer om Robin Good? Besök imrobingood.com.