Vad är ett 90-konto?

Svenska hushåll skänker varje år flera miljarder kronor till välgörenhet och den stora merparten går till så kallade 90-konton. Men vad är egentligen ett 90-konto? Ett 90-konto är ett plusgirokonto som kontrolleras av den ideella föreningen Svensk Insamlingskontroll och som börjar med just siffran 90. Barncancerfonden har till exempel plusgiro 902090-0 och FNs flyktingorgan UNHCR har 900164-5. I Sverige finns inga lagar som kontrollerar hur insamlingar av pengar skall gå till. »

Author image Johan