Adaptivní vedení - Poznejte rysy adaptivního vedení

Adaptivní vedení - model vedení, který představili Ronald Heifetz a Marty Linsky. Heifetz to definuje jako akt mobilizace skupiny jednotlivců, aby zvládli náročné výzvy a nakonec se vynořili vítězně.

Adaptivní vedení

Vnímání rysů vedení Vlastnosti vedení se vztahují k osobním vlastnostem, které definují efektivní vůdce. Vedení označuje schopnost jednotlivce nebo organizace vést jednotlivce, týmy nebo organizace k plnění cílů a záměrů. Vedení hraje důležitou funkci v managementu, dnes se velmi liší od toho v minulých letech. Myšlenka, kdy jeden hrdinský jedinec bez pomoci generuje výsledky prosazováním své vůle, je považována za zastaralou. Vedení je nyní považováno za týmový sport. Manažeři společnosti a další lidé na vedoucích pozicích nyní spolupracují se svými zaměstnanci na dosažení cílů a zahájení změn.

Ale vzhledem k tomu, jak nestálý a nejistý může být podnikový svět, je výkonný ředitel A CEO, zkratka pro Chief Executive Officer, nejvýše postaveným jednotlivcem ve společnosti nebo organizaci. Generální ředitel je zodpovědný za celkový úspěch organizace a za rozhodování na nejvyšší úrovni. Přečtěte si popis práce, často je obtížné držet krok se všemi změnami. Aby člověk přežil a prosperoval v obchodním světě, musí být více než vysoce výkonný. Vedoucí pracovníci společnosti potřebují přijmout nové strategie Podniková strategie Podniková strategie se zaměřuje na to, jak řídit zdroje, riskovat a vracet se napříč firmou, na rozdíl od pohledu na konkurenční výhody v obchodní strategii a technikách k překonání jakýchkoli výzev, které stojí v cestě, což je místo, kde přichází adaptivní vedení.

Technické vs. adaptivní problémy

Adaptivní vedení uznává, že existují dva druhy problémů: technické a adaptivní. S technickými problémy je již k dispozici uspokojivá předem určená odpověď a je hledán jeden nebo více odborníků, kteří mají dobrou pověst. Technické problémy jsou celkově mechanické a mohou je řešit profesionálové.

S adaptivními problémy neexistují absolutně žádní vyškolení odborníci, kteří by se těmito problémy zabývali. K řešení problému také neexistuje žádná sada zavedených pravidel nebo postupů. Ve většině případů je definice problému nejasná a neexistují žádné technické opravy. Právě v takových situacích se stává užitečným know-how adaptivního vůdce. Takový jedinec nejprve pomáhá definovat problém a poté mobilizuje své spolupracovníky, aby přišli s možnými odpověďmi.

Čtyři hlavní principy adaptivního vedení

Následují čtyři hlavní zásady spojené s adaptivním vedením:

1. Emoční inteligence

Emoční inteligence Emoční inteligence Emoční inteligence známá také jako emocionální kvocient (EQ) je schopnost řídit své emoce a emoce ostatních. Pro vedoucí firmy je vysoké EQ nezbytné pro úspěch. Tato příručka se zabývá pěti prvky emoční inteligence a jejich významem pro charakterizaci úspěšného vůdce. EQ vs IQ je schopnost rozpoznat své vlastní pocity a pocity jiných lidí. Díky tomuto povědomí je adaptivní vůdce schopen budovat důvěru u ostatních účastníků a podporovat kvalitní vztahy.

2. Organizační spravedlnost

Další základní zásadou adaptivního vedení je podpora kultury poctivosti. Adaptivní vůdci znají nejlepší politiky, které je třeba zavést pro dobro organizace. Znají také nejlepší způsoby, jak tyto změny zavést, aby je lidé přijali. Adaptivní vůdci jsou ochotni vyhovět názorům ostatních národů, a proto je ujistit, že jsou oceňováni a respektováni.

3. Vývoj

Adaptivní vedení znamená učení se novým věcem. Pokud jedna technika nepřináší požadované výsledky, adaptivní vůdce jde z cesty a hledá nové strategie, které mohou fungovat. S novými technikami zažijí zaměstnanci i společnost jako celek růst a rozvoj.

4. Postava

Adaptivní vedení znamená mít hluboký smysl pro charakter, být transparentní a kreativní. Adaptivní vůdci nemusí mít vždy pravdu, ale získávají si respekt u těch, se kterými pracují, a praktikují to, co doporučují.

Čtyři hlavní principy adaptivního vedení

Rysy adaptivních vůdců

Každý adaptivní vůdce by měl mít určité vlastnosti, včetně:

 • Schopnost propojit organizační změnu s primárními hodnotami, schopnostmi a sny zúčastněných stran.
 • Schopnost vytvořit prostředí, které zahrnuje rozmanitost názorů a využívá takové kolektivní znalosti ve prospěch organizace.
 • Adaptivní vůdce chápe, že změna může být bolestivý proces. Proto může předvídat a potlačovat jakékoli neochotné chování spoluhráčů.
 • Pochopení, že změna ve velkém měřítku je postupný proces, který vyžaduje vytrvalost a ochotu snášet tlak, který s tím souvisí.
 • Být proaktivní, hledat příležitosti a investovat potřebné zdroje, abyste je mohli využít.
 • Přiznává, když dělají chyby a mění nebo opouštějí neproduktivní strategie.
 • Být otevřený experimentům a riskování
 • Líbí se a podporuje inovace mezi zaměstnanci.

Výzvy při zavádění adaptivního vedení

Jak předpovídal Heifetz, adaptivní vedení přináší několik výzev. Tento model vedení je o experimentování, objevování nových znalostí a provádění mnoha úprav v celé vaší společnosti. Pouze díky změně postojů a úpravám politik se vám podaří udržet změny a prosperovat.

Přesouvání hodnot, přesvědčení a vnímání jednotlivců je však obvykle obtížnější než používání zubů kočkou. Provádění změn vyžaduje, abyste byli trochu neloajální ke své minulosti. Například pokud chcete implementovat novou marketingovou strategii, musíte nejprve přijmout skutečnost, že vaše současné marketingové techniky jsou neúčinné. Většina vedoucích pracovníků se zdráhá opustit celoživotní politiky, které začaly jejich společnosti. Dodržování starých způsobů však může bránit výhodám, které by mohly vyplývat z nových metod.

Další výzvou, kterou adaptivní vedení představuje, je to, že připravuje půdu pro různé formy odporu. Může to být od vašich zaměstnanců, jiných zúčastněných stran společnosti, Zúčastněné strany V podnikání je zainteresovanou osobou jakákoli osoba, skupina nebo strana, která má zájem na organizaci a výsledcích jejích akcí. Běžné příklady nebo klienti. Nejběžnější metody, které lidé používají k zabránění adaptivním změnám, jsou marginalizace, odklonění nebo útok. Pokud si všimnete některé z uvedených aktivit, je pravděpodobné, že vaši zaměstnanci váhají s přijetím nových zásad, které se snažíte implementovat.

Snad největší výzvou, kterou přináší adaptivní vedení, je neochota vůdců naslouchat názorům jiných lidí. Jak již bylo vysvětleno dříve, adaptivní vedení je méně o síle a více o týmové práci. Teoreticky by adaptivní vedoucí měli být ochotni naslouchat a přizpůsobovat doporučení poskytovaná spolupracovníky nebo klienty.

Ve skutečnosti je však jen několik vybraných vedoucích ochotných naslouchat jednotlivcům, kteří s nimi nesouhlasí. To však tito vůdci nechápou, že naslouchání nemusí nutně znamenat opuštění individuálních cílů. Jednoduše to znamená, že jste lépe informováni o potřebách svých zaměstnanců. Proto můžete na provádění změn pracovat efektivněji.

Klíčové jídlo

Ačkoli adaptivní vedení vyžaduje velké úsilí, poskytuje značné výnosy. Na základě důvěryhodných statistik společnosti, které jsou adaptivní, končí obrovskými finančními i provozními zisky. Jsou schopni překonat bouře a vystoupit na vrchol i během období volatility.

Stručně řečeno, adaptivní vedení lze shrnout pomocí čtyř hlavních principů: distribuované vedení, optimální mix talentů, transparentní charakter a rozvoj vzájemné důvěry. Pokud jde o distribuované vedení, vedoucí deleguje role na členy týmu. Optimální kombinace talentů vyžaduje spíše využití schopností všech než jen schopností vrcholových manažerů. Jasná charta znamená, že společnost nebo tým dodržuje přesně definované cíle, povinnosti a základní pravidla, zatímco důvěra pomáhá posilovat silné vazby mezi zaměstnanci, zaměstnavateli a klienty.

Související čtení

Děkujeme, že jste si přečetli finančního průvodce adaptivním vedením. Finance nabízí analytika pro finanční modelování a oceňování (FMVA) ™ Certifikace FMVA®. Připojte se k více než 350 600 studentům, kteří pracují pro společnosti jako Amazon, J.P. Morgan a certifikační program Ferrari pro ty, kteří chtějí posunout svou kariéru na další úroveň. Chcete-li pokračovat ve svém vývoji jako prvotřídní finanční analytik, pomohou vám tyto další zdroje:

 • Mezilidské dovednosti Mezilidské dovednosti Mezilidské dovednosti jsou dovednosti potřebné k efektivní komunikaci, interakci a práci s jednotlivci a skupinami. Lidé s dobrými mezilidskými dovednostmi jsou silnými verbálními i neverbálními komunikátory a jsou často považováni za „dobré s lidmi“.
 • Vedení příkladem Vedení příkladem Vedení je proces, ve kterém jedinec ovlivňuje chování a postoje ostatních lidí. Jít příkladem pomáhá ostatním lidem vidět, co leží
 • Síťování a budování vztahů v rámci společnosti Síťování a budování vztahů (část 1) Tento článek je součástí řady užitečných tipů, které vám pomohou dosáhnout úspěchu při vytváření sítí v rámci vaší společnosti. Síťování hraje důležitou roli v našem profesionálním životě, počínaje hledáním zaměstnání, pokračováním ve vstupu do společnosti a prací ve společnosti, až po postup v kariéře.
 • Time Management Time Management Time management je proces plánování a kontroly, kolik času je třeba věnovat konkrétním činnostem. Kvalitní řízení času umožňuje jednotlivci dokončit více za kratší dobu, snižuje stres a vede ke kariérnímu úspěchu. Tato příručka poskytuje seznam nejlepších tipů pro dobrou správu času

Poslední příspěvky