Nástroje pro finanční modelování - Corporate Finance Institute

Nástroji pro finanční modelování jsou šablony aplikace Excel a předpřipravené modely, které lze použít jako výchozí bod pro provádění analýzy Analýza finančních výkazů Jak provádět analýzu finančních výkazů. Tato příručka vás naučí provádět analýzu finančního výkazu výkazu zisku a ztráty, rozvahy a výkazu peněžních toků včetně marží, poměrů, růstu, likvidity, pákového efektu, míry návratnosti a ziskovosti. . Kromě šablon zahrnují další nástroje i software a programovací jazyky (například VBA Excel VBA VBA znamená Visual Basic for Applications. Excel VBA je programovací jazyk společnosti Microsoft pro Excel a všechny ostatní programy Microsoft Office, jako Word a PowerPoint. Všechny sady sady Office sdílet společný programovací jazyk.), které lze použít ke zvýšení automatizace a zajištění kvality a standardů modelů na nejvyšší úrovni. Nejběžnějším nástrojem je jednoduše Microsoft Excel.

Seznam nástrojů

Finanční modelování číslo jedna Co je finanční modelování Finanční modelování se provádí v aplikaci Excel za účelem předpovědi finanční výkonnosti společnosti. Přehled toho, co je finanční modelování, jak a proč stavět model. nástroj je stále Excel. Důvod, proč je Excel stále tak běžný, je z několika důvodů: (1) je zcela flexibilní a dynamický, (2) je to zavedený software a každý jej používá, (3) je extrémně cenově dostupný, (4) lze jej použít na základní úroveň Základní pojmy statistiky pro finance Dobré pochopení statistik je zásadně důležité, aby nám pomohlo lépe porozumět financím. Statistické koncepty navíc mohou pomoci investorům sledovat téměř bez školení, (5) je zcela transparentní a snadno auditovatelný, (6) snadno se upravuje a (7) integruje se s jinými typy účetnictví. Účetnictví Veřejné účetní firmy se skládají z účetních jehož úkolem je sloužit podnikům, jednotlivcům, vládám a neziskovým organizacím tím, že připravuje účetní závěrky, daně a finanční práce, které se většinou provádějí v aplikaci Excel.

Mezi další nástroje patří softwarové programy, jako je SAP, které používají velké globální korporace, které si je mohou dovolit. Softwarové balíčky obvykle vyžadují nákladnou instalaci a jsou mnohem méně běžné než Excel. Jak je to jednoduché, Excel je zdaleka nejběžnější platformou pro vytváření modelů.

Poslední příspěvky