Kalkulačka výnosu kapitálových výnosů - Stáhněte si šablonu aplikace Excel zdarma

Tato kalkulačka výnosu kapitálových zisků ukazuje, jak vypočítat výnos kapitálových výnosů pomocí nákupní ceny a aktuální ceny akcie.

Níže je snímek obrazovky kalkulačky výnosu kapitálových výnosů:

Screenshot Kalkulačka výnosů kapitálu

Stáhněte si šablonu zdarma

Zadejte své jméno a e-mail do níže uvedeného formuláře a stáhněte si bezplatnou šablonu hned teď!

Výnos kapitálových výnosů (CGY) je zhodnocení ceny investice nebo cenných papírů. Akciový kapitálový trh (ECM) Akciový kapitálový trh je podmnožinou kapitálového trhu, kde finanční instituce a společnosti interagují s obchodováním s finančními nástroji vyjádřenými v procentech.

Vzorec pro výpočet výnosu kapitálových zisků je: CGY = (aktuální cena - původní cena) / původní cena x 100

Kapitálový zisk je složkou celkové návratnosti investice, ke které dochází v důsledku zvýšení tržní ceny cenného papíru.

Protože výpočet výnosu kapitálových zisků zahrnuje pouze tržní cenu cenného papíru v čase, lze jej použít k analýze stupně fluktuace tržní ceny cenného papíru.

Více šablon zdarma

Další zdroje najdete v naší knihovně obchodních šablon, kde si můžete stáhnout řadu bezplatných šablon pro modelování Excel, prezentaci v PowerPointu a Word.

  • Šablony pro modelování Excel Šablony pro Excel a finanční modely Stáhněte si šablony bezplatných finančních modelů - knihovna tabulkových financí obsahuje šablonu finančního modelu se 3 výpisy, model DCF, plán dluhu, plán odpisů, kapitálové výdaje, úroky, rozpočty, výdaje, předpovědi, grafy, grafy, časové plány , ocenění, srovnatelná analýza společnosti, více šablon Excel
  • PowerPoint prezentační šablony
  • Šablony transakčních dokumentů Šablony Bezplatné obchodní šablony pro použití v osobním nebo pracovním životě. Šablony zahrnují Excel, Word a PowerPoint. Ty lze použít pro transakce, právní, finanční modelování, finanční analýzy, obchodní plánování a obchodní analýzy.

Poslední příspěvky