Školení finančního modelování - Institut podnikových financí

Školení finančního modelování lze získat několika různými způsoby - prostřednictvím školicího programu v bance nebo finanční instituci Klíčoví hráči na kapitálových trzích V tomto článku uvádíme obecný přehled klíčových hráčů a jejich příslušných rolí na kapitálových trzích. Kapitálové trhy se skládají ze dvou typů trhů: primárního a sekundárního. Tato příručka poskytne přehled všech hlavních společností a povolání na kapitálových trzích. , prostřednictvím online kurzu, na univerzitě nebo prostřednictvím zkušeností z práce. Pro kariéru finančního analytika mohou být užitečné všechny typy školení. Popis pracovní pozice finančního analytika Níže uvedený popis pracovní pozice finančního analytika poskytuje typický příklad všech dovedností, vzdělání a zkušeností potřebných k získání pozice analytika v bance, instituci nebo korporaci. . Provádějte finanční prognózy, vykazování a sledování provozních metrik, analyzujte finanční data, vytvářejte finanční modely a pracovní místa ve financích. Chcete-li se dozvědět více, podívejte se na rozsáhlý program Finance kurzů a kurzů a získejte školení, které potřebujete.

Školení o finančním modelování

Poslední příspěvky